Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Case Study

​JLL adviseert Zurich Insurance voor de verhuis naar hun nieuwe kantoren aan de rand van Brussel en de overdracht / onderverhuur van het oude kantoorgebouw

Zurich bezette een gebouw in de Louizawijk en wilde naar de buitenwijken verhuizen voor een betere wegverbinding naar Nederland.

JLL beheerde het volledige onderzoeksproces om het beste gebouw te identificeren dat aan de vereisten van Zurich voldeed en vond ook een oplossing voor de overdracht / vroegtijdige beëindiging van het voormalige kantoor van Zürich.

Het hele proces was in minder dan 9 maanden afgerond en er werden door JLL zeer aantrekkelijke huurvoorwaarden bedongen voor het nieuwe gebouw.

JLL werd ook gemandateerd voor het ontwerp en de lay-out van de nieuwe kantoren.

Zurich Assurances verhuisde binnen de planning en binnen het afgesproken budget.

Voor meer informatie: Bernard Keppenne (+32 (0)2 550 26 45)

Alle Case Studies