Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Advies in vastgoedtransacties

Nieuwe bedrijfsruimte zoeken, een huurcontract heronderhandelen of overtollige ruimten onderverhuren

​​​​​​​​​​​​​Waarom​​ een adviseur in vastgoedtransacties?

Voor een ond​erneming vormt een goed beheer van haar vastgoed een onmisbaar onderdeel van haar succes. Wat ook haar omvang is en ongeacht of zij eigenaar dan wel huurder is, een onderneming wil haar vastgoedkosten beperken, toekomstige risico's verbonden aan haar bedrijfsvermogen beheersen en het rendement van haar activa optimaliseren.

Bij een vastgoedtransactie (het kan gaan om de aankoop van kantoren, de huur van een volledig bedrijfspand enz.) helpt een JLL-adviseur u om een op maat geknipte vastgoedstrategie uit te werken en zorgt hij voor een daling van uw vastgoedkostenDankzij een individuele begeleiding gedurende de volledige transactie bent u zeker dat de operatie optimaal verloopt. De beste locatie bepalen, de kantoorruimten die het meest geschikt zijn voor uw activiteit, de voordeligste financiële voorwaarden en het best onderbouwde huur- of aankoopcontract vormen de basis voor een vastgoedbeleid dat we samen voeren.

​De opdracht voor de adviseur in vastgoedtransacties bestrijkt het volledige Belgische grondgebied:

Zoeken naar nieuwe lokalen wegens verhuisplannen (huur of aankoop​)

  • Opnieuw onderhandelen over de financiële voorwaarden voor de huur van uw magazijnen, winkelruimtes, kantoren...
  • Overtollig geworden ruimten terug op de markt brengen (onderverhuring of verkoop)

Met meer dan twintig jaar ervaring op de teller kan ons team van deskundigen zijn kennis van de vastgoedmarkt en zijn unieke expertise voor u inzetten en ook alle nodige vaardigheden op het vlak van vastgoed aanwenden om van uw project een geslaagde vastgoed- en financiële operatie te maken. 

​Wij genieten het vertrouwen van talrijke Belgische en buitenlandse ondernemingen die bekendstaan om hun hoge eisen. Dat illustreert ons vermogen om vastgoedoplossingen uit te werken die afgestemd zijn op de strategie van elk van onze cliënten. Hun vele blijken van tevredenheid vormen het beste kwaliteitslabel voor onze dienstverlening. Daarvan getuigen alvast onze talrijke referenties in Brussel, Antwerpen, Namen, Luik en Charleroi.​