Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Beheer en onderhoud van kantoren

Minder risico’s voor eigenaars en meer welzijn voor gebruikers

​​​​​​​​​​​​​​Beheer van kantoorgebouwen

JLL wordt erkend als specialist in het beheer van activa voor investeerders of vastgoedeigenaars. Onze beheersservice spitst zich toe op de opwaardering van de activa van onze cliënten, de beperking van de operationele risico's en de toegevoegde waarde van onze service, die gebaseerd is op een hoog kwaliteitsniveau.

Onze service "Property Management" is zo compleet mogelijk opgevat, om onze cliënten alle dagelijkse bekommernissen in verband met het beheer van kantoorgebouwen, ongeacht de omvang ervan, uit handen te nemen. Hierdoor is JLL een van beste bedrijven in vastgoedbeheer in België en het buitenland.

​​​Administratief beheer en technische ondersteuning

Ons "Administratief en boekhoudkundig" beheer omvat:    

  • beheer van huurcontracten
  • beheer van taksen en voorheffing
  • beheer van verzekeringen
  • beheer van gemeenschappelijke huurlasten            
  • personeel aangesteld voor gebouwen

Volledig "technisch" beheer ter beschikking van uw huurders, met een "24/24 Help Desk" met gegarandeerd antwoord binnen twee uren.

"Ecologisch" beh​​​eer en dagelijks onderhoud

Ons "ecologisch" beheer omvat:

  • Afvalbeheer    
  • "Groene" elektriciteit in de gebouwen in onze beheersportefeuille
  • Opvolging van de voorschriften van de verschillende "groenestroomcertificaten" op het vlak​ van vastgoedbeheer 
  • Integratie van de "groenestroomverplichtingen" in de RIO's, huurcontracten enz.   

​​​​​​​​​JLL als maatscha​ppij voor vastgoedbeheer, een compleet team tot uw dienst

Ons hooggekwalificeerde multidisciplinaire team zet zich volledig in om in de gebouwen die wij in beheer hebben een sfeer van vertrouwen en efficiëntie te doen heersen.

Onze expertise  en al onze vakbekwaamheid, van financieel tot technisch, zijn "in house" aanwezig

​​​Wij schenken ook bijzondere aandacht aan de "reporting" voor onze cliënten en de opbrengst van hun eigendom. ​