Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Renovatie en inrichting - Tétris

Inrichting en renovatie van kantoren om de verhuring ervan te vergemakkelijken

​​​​​​​​​Voor de renovatie van "sleutelklare"  bedrijfsruimtes  of de aanpassing van uw vastgoed aan de marktvereisten om de verhuring ervan te vergemakkelijken is Tétris uw ideale partner.   

Wij nemen de inrichtingswerken van uw kantoren te huur​ voor onze rekening, waarbij wij rekening houden met uw verwachtingen op het vlak van opwaardering van uw vastgoedpatrimonium, financiële rentabiliteit en snelheid waarmee het op de markt wordt gebracht.  

Het concept van Tétris is voornamelijk gericht op klein en middelgrote kantoor- en handelsruimtes en heeft tot doel van uw vastgoedproject een succesfactor te maken door middel van inrichtingsadvies.

Als architect van uw project gaat Tétris verder dan gepersonaliseerde, efficiënte creatieve voorstellen en de nauwgezette uitvoering ervan. Respect voor de toegekende termijnen,  het vastgelegde budget en de verwachtingen van onze cliënt zijn voor ons essentieel.   

​​De projectverantwoordelijke van Tétris die voor uw werken instaat, blijft uw enige gesprekspartner in alle fases van het project, dus van bij het eerste overleg, over de eerste tekening, de ontwerpfase tot de opvolging van de werken en het overhandigen van de sleutels.   

Ethiek, professionalisme en kwaliteit: bouwstenen voor een samenwerking op lange termijn

Dankzij een sterke lokale verankering en een grondige kennis van de Belgische markt garanderen onze professionals u een topkwaliteit bij de aanpassing van uw vastgoed, en dit in alle fases van de renovatiewerken.  

Wij leven nauwgezet een ethisch charter na en staan voor volledige transparantie in de samenwerking bij de uitvoering van onze opdrachten. Eerlijkheid en integriteit vormen basisprincipes bij elk van onze beslissingen.  

Ons team streeft ernaar een langetermijns- en vertrouwensrelatie op te bouwen met onze cliënten en onze partnerondernemingen. Hun vele blijken van tevredenheid vormen het beste kwaliteitslabel voor onze Tétris-service. www.tetris-db.com