Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Waardebepaling en consultancy

Waardebepaling van vastgoed, voor alle types bedrijfsactiva

​​​​​​​​​​​​​​​​​​JLL Valuation & Advisory Belgium staat zijn cliënten zowel in België als in het buitenland bij om de waarde van hun vastgoedpatrimonium te bepalen en helpt ze hun strategie uit te stippelen.

Onze teams van adviseurs voeren een financiële audit uit van de volgende types vastgoedactiva:

 • kantoren (kantoorgebouwen, gedeelde kantoorruimte…)  
 • handelsruimtes (benedenverdiepingen van gebouwen, commerciële centra, retail parks)          
 • semi-industriële opslagruimten en logistieke platformen
 • specifieke activiteiten (luchthavens, parkings, datacenters, rusthuizen, enz.)

​Een taxat​ieservice op maat

Bent u een bank of een kredietinstelling en wenst u een expertise in het kader van de financiering of herfinanciering van activa?

Bent u een belegger​, een bouwpromotor, een REIT (ex-BEVAK), een onderneming-gebruiker (ook in de openbare of semi-overheidssector) of een retailer en wenst u de waarde van uw vastgoedpatrimonium of een vastgoed te bepalen om:

 • boekhoudkundige redenen?          
 • te arbitreren voor verkoop of aankoop?
 • te arbitreren voor een outplacement?
 • een strategische beslissing te nemen?

Om u bij te staan in de waardebepaling bieden wij u verschillende diensten aan:

 1. bepaling van de "handelswaarde" of "reële waarde"

 2. bepaling van de "markthuurwaarde" (prijs bij verhuring)

 3. uitgesplitste waardering grond/gebouw/onderdeel

Strategisch advies d​​oor middel van verschillende types consultancy opdrachten

​Een ervaren en onafhankelijk internationaal team.

De omvang en de structuur van ons team van experts (adviseurs, consultants of auditoren) dat deskundigheid in vastgoedtaxatie combineert met technische en financiële kennis garanderen u een efficiënte en reactieve aanpak, wat ook uw vraagstelling, het type of de omvang van uw patrimonium is.

Ons team, dat hoofdzakelijk bestaat uit senior professionals en "Chartered Surveyors", onderscheidt zich door zijn ervaring in het behandelen van complexe dossiers, herstructureringsoperaties en ontwikkelingsprojecten.

Al onze expertises worden uitgevoerd volgens de regels die zijn be​paald door de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Met onze deontologie, die geïnspireerd is op de Angelsaksische cultuur, en onze specifiek​e interne maatregelen beantwoorden wij volledig aan de eisen van onze cliënten op het vlak van transparantie en vertrouwelijkheid.

Om onze waardebepalingen te toetsen aan de realiteit van de markten en zo correct mogelijk te anticiperen op hun evolutie, baseren wij ons op de kennis van activa en transacties van JLL en op de toekomstanalyses van ons Onderzoeksteam op Belgisch en Europees niveau.