Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Brussel

Beschikbaarheidsgraad van kantoren in Brussel gaat onder grens van 10%


Brussel, 10 juli 2015. JLL, één van de internationale marktleiders in commercieel vastgoed, publiceert de belangrijkste cijfers van de kantorenmarkt in Brussel in het tweede kwartaal 2015 en schetst de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft.

De take-up in de eerste helft van 2015 daalde met 42% ten opzichte van vorig jaar en kwam uit op 147.000 m². In het tweede kwartaal noteerden we 121 transacties, 64% meer dan in het eerste kwartaal, dat erg kalm was. De corporate sector domineert de markt ruimschoots met een bijdrage van 82%. Tot op heden werd slechts één van de vier verwachte transacties door de Europese instellingen afgerond : de Single Resolution Board huurde het Treurenberg gebouw van AXA (9.800 m²) in het Pentagon. Het aandeel van Europa vertegenwoordigde 7,5% van het totale opnamevolume in de eerste jaarhelft. Belgische administraties waren duidelijk minder actief dan in 2014, met een opnamevolume dat 8% van het totaal vertegenwoordigde. JLL verwacht dat het opnamevolume voor het volledige jaar  aanzienlijk onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, 400.000 m², zal liggen.

Aan de aanbodzijde daalde de beschikbaarheidsgraad voor het eerst in 7 jaar onder de grens van 10% , tot 9,9%, tegen 10,2% 3 maanden geleden. In het CBD staat de beschikbaarheid op het laagste niveau sinds Q4 2008, 5,5%. Buiten het CBD (Decentralised en Periferie) zijn 17,5% van de ruimten beschikbaar, tegen 17,9% in Q1 2015. Op voorwaarde dat de verwachte transacties met Europese instellingen afgerond worden, zou de beschikbaarheid tegen het einde van het jaar kunnen teruglopen tot 5%, het laagste niveau sinds 2002! JLL is van mening dat deze daling duurzaam zal blijken, vermits slechts 37.000 m² dit jaar nog speculatief opgeleverd zullen worden, waarvan een deel reeds in onderhandeling is met een gebruiker, en vermits ook in 2016 slechts iets meer dan 50.000 m² speculatief opgeleverd zal worden.

Zo wordt bevestigd dat het overaanbod van kantoorruimte in Brussel gecorrigeerd wordt, enerzijds door een beperking van speculatieve ontwikkelingen, en anderzijds door reconversies die nog een mooie toekomst voor zich hebben. JLL schat dat in de periode 2007 - 2017 niet minder dan 1 miljoen m² of 9% van de bestaande kantorenstock in de 19 gemeenten zullen getransformeerd zijn naar een ander gebruik. Ter vergelijking, in Amsterdam, ook Europees reconversiekampioen, werd in de laatste 5 jaar 661.000 m² of 10% van de bestaande stock omgebouwd.

De tophuurprijzen bleven stabiel op € 275 / m² / jaar, en we zien een afname van de incentives voor huurders in de Europese wijk.

De investeringsmarkt blijft zeer sterk presteren in België : in de eerste zes maanden noteerden we een volume van € 1,741 miljard, 9% beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Kantoren zijn goed voor 45% van het totaal, tegen 27% voor retail, 12% voor de industrie, 8% voor de hotels, en het saldo zijn rusthuizen. In Q2 2015 werd er meer geïnvesteerd in winkelvastgoed dan in kantoren, respectievelijk 35% en 34% van het investeringsvolume. Met de nakende afronding van de verkoop van Wijnegem en Waasland shoppingcentra voor ongeveer € 800 miljoen, zou het aandeel van retail in het investeringsvolume dit jaar groter kunnen zijn dan dat van kantoren, wat een primeur in België zou zijn.

Prime yields voor kantoren in het CBD bleven onveranderd op 5,75%, maar voor jaareinde zou hierin een daling kunnen komen. De prime yields zijn gedaald met 25 basispunten voor alle activaklassen : voor logistiek staan ze nu op 6,75% en voor semi-industriële ruimten op 7,5%. De prime yield voor de beste winkelstraten bedraagt 3,75% en 5,75% voor baanwinkels. Tot slot daalden de prime yields voor shoppingcentra met 75 basispunten tot 4,25%.