Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Brussel

Hoe laat is het op de Property Clock?

JLL publiceert een nieuwe editie van de « Office Property Clock Index » en bevestigt dat de huurprijzen op Europees niveau opnieuw groeien, na een lichte terugval in het begin van het jaar.


 ​Van de 37 steden die bestudeerd worden, waaronder Brussel en Luxemburg, laten zeven markten een reële groei van de huurprijzen optekenen. Voor sommige Europese steden begint een fase van stijgende huurprijzen, in enkele wordt nog een lichte daling van de tophuurprijzen geregistreerd, maar de algemene trend is positief…

Tot nu toe heeft de crisis in Griekenland slechts een zeer beperkt effect gehad op het geheel van de Europese vastgoedmarkten…

  • Na een tijdelijke daling in het eerste trimester (-0,7%) laat de Europese index voor kantoorhuurprijzen opnieuw groei optekenen.

  • De gewogen index van Europese kantoorhuurprijzen vertoont een lichte stijging van 0,5% ten opzichte van het vorige kwartaal, wat wijst op een positief momentum in de rest van Europa, ondanks een lichte daling van de 'prime rent' in Parijs en in Warschau.

  • De meeste markten van de eurozone hebben bijgedragen tot de goede prestatie. JLL meldt de grootste stijging van de index (0,7%) van de laatste 4 jaar (met uitzondering van het tweede kwartaal van 2014 met een groei van 1,9%).
  • Overzicht van de Europese markten:​
  1. Spanje: sterke heropleving van de markt. De « prime rents » groeien met 5,7% in Barcelona en met 1,0% in Madrid.
  2. Duitsland: de groei van de werkgelegenheid heeft een toename van de opname van kantoren met zich meegebracht. Terwijl de huurprijzen stabiel bleven in Hamburg en in Düsseldorf, werd een toename waargenomen in Frankfurt (1,4%) en München (1,5%). Berlijn deed nog beter met een huurgroei van 4,5% in Q2.
  3. Frankrijk: in Parijs daalden de «prime rents» licht (-1,4%) in het CBD (Central Business District). Dit tweede opeenvolgende kwartaal met een daling van de tophuurprijzen is het gevolg van de terughoudendheid van bedrijven, die een kostenbesparend beleid voeren. Hoewel er een risico is dat de Parijse kantoormarkt op korte termijn opnieuw onderworpen wordt aan een paar nieuwe kleine correcties, laten de recente marktfluctuaties niet toe om een bepaalde trend vast te stellen.
  4. Londen City, Dublin, Kopenhagen en Helsinki, onder andere, kennen een stijging van hun «prime rents» als reactie op een daling van de beschikbaarheid. En omgekeerd dalen tophuurprijzen in markten zoals Den Haag, Rome en Warschau door het huidige overaanbod.
  • Buiten de eurozone evolueren de Russische kantoormarkten in positieve zin. Moskou en Sint-Petersburg verlaten het eerste kwadrant van onze «Office Property Clock», waarin markten opgenomen worden die een daling kennen van de huurprijzen. Beide steden zitten nu in een "iets comfortabelere" fase waarin markten geklasseerd worden wiens dalende fase geleidelijk stabiliseert en het keerpunt nadert.

 

In het algemeen zijn de perspectieven voor de Europese kantoormarkten positief en een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,1% wordt voorzien. De totale opname van kantoorruimten in Europa in het tweede trimester kwam net boven 2,8 miljoen m² uit. Dit resultaat is bemoedigend want het is de op één na hoogste opname in een tweede trimester sinds 2008 (net voor de crisis). Bijgevolg is de beschikbaarheidsgraad in Europa gedaald voor het tweede opeenvolgende kwartaal. Hij bedraagt momenteel 9,4%.


Brussel:

« De stabiliteit van onze kantoormarkt blijft een voordeel voor onze bedrijven »​

In Brussel blijft de «prime rent» staan op € 275/m²/jaar voor het 5e opeenvolgende trimester. De vraag blijft onder het gemiddelde en de beschikbaarheidsgraad is te hoog om op korte termijn een verhoging van de huurprijzen mogelijk te maken.

Onze kantoormarkt evolueert dus nog steeds in het voordeel van de gebruikers. In vergelijking met andere Europese steden blijven de huurprijzen zeer betaalbaar, zelfs in verhouding tot steden zoals Amsterdam die een hogere beschikbaarheidsgraad hebben.

In enkele districten zijn er echter tekenen van opwaartse druk op de huurprijzen: in de Noordwijk bijvoorbeeld, waar de «prime rent» gestegen is van €185/m²/jaar naar € 195/m²/jaar. In de Europese wijk zijn de incentives verminderd, de voordelen die door de verhuurders aan de bedrijven toegekend worden bij verhuring. De beschikbaarheidsgraad bedraagt 9,9%.

 

Luxemburg:

   «De sterke stijging van de prime rents getuigt van het dynamisme van deze uitzonderlijke markt»

De « prime rents » van de kantoren in Luxemburg zijn gestegen onder druk van het gebrek aan onmiddellijk beschikbare kantoorruimten. De beschikbaarheidsgraad staat op 3,8%. De «prime rent» in het CBD bedraagt momenteel € 45/m²/maand + BTW  (€ 540/m²/jaar), een stijging met 7% ten opzichte van het voorgaande trimester en een duidelijke illustratie van de huidige dynamische markt.

In Kirchberg werd zelfs een stijging van 10% van de «prime rent» geregistreerd. Ook in de stationswijk zijn de huurprijzen gestegen met 5%, tot € 34/m²/maand - € 408/m²/jaar). De trend manifesteert zich ook in de periferie waar de kantorenzone rond de luchthaven (€ 25/m²/maand - € 300/m²/jaar ) en Leudelange (€20/m²/maand - € 240/m²/jaar) van deze opwaartse druk profiteren. De «prime rents» van de andere zones zijn stabiel gebleven. Voor de komende 12 maanden worden geen wijzigingen meer verwacht.

 

Pierre-Paul Verelst, Head of Research BeLux bij JLL :

« Ook al is de algemene trend in de Europese vooruitzichten positief, toch moeten we vaststellen dat kantoormarkten op uiteenlopende manieren evolueren. Onze "Office Property Clock Index" bewijst dat heel duidelijk. Enkele markten in moeilijkheden hebben betere vooruitzichten, maar kunnen nog steeds lijden onder enkele correcties. Luxemburg daarentegen presteert goed op het Europese schaakbord en plaatst zich op kop van het peloton, naast Londen en Dublin. En vanuit het oogpunt van de bedrijven blijft Brussel onmiskenbaar een goede keuze dankzij zijn aantrekkelijke huurprijzen. »


Klik hier voor meer details online via onze tool « Office Property Clock Index », met onder andere de evolutie van de verschillende markten tijdens de laatste 4 kwartalen.