Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Brussel

The Fourth Industrial Revolution – Deel 1: Stadsdistributie wordt groeipool voor logistiek

Het nieuwe rapport van JLL schetst de grote drijfveren achter wijzigende bevoorradingsketens en de impact ervan op logistiek vastgoed in Europa in de komende 5 tot 10 jaar


Brussel, 13 mei 2016 –  JLL, marktleider in professioneel vastgoed en aanverwante financiële diensten, stelt u zijn nieuwste rapport voor, ‘The Fourth Industrial Revolution'. In dit rapport analyseert JLL de belangrijkste trends die logistieke bevoorradingsketens hervormen en die bijgevolg ook de vraag naar logistiek vastgoed in Europa zullen beïnvloeden. De trends zullen besproken worden in een serie van drie nieuwsberichten, waarvan dit het eerste is, met als onderwerp de nieuwe types van logistieke gebouwen die beantwoorden aan de groeiende vraag naar stadslogistiek.

Onderzoeksmethode
JLL heeft samen met partner Transport Intelligence marktonderzoek verricht naar de wijzigende bevoorradingsketens of supply chains, en de gevolgen hiervan voor de vraag naar logistiek vastgoed in de komende 5 tot 10 jaar. In het kader hiervan werden workshops georganiseerd met supply chain experten en daarnaast werden  30 marktleiders uit de supply chain sector ondervraagd. Er werd ook een online enquête georganiseerd bij meer dan 200 bedrijven, waaronder retailers, industriëlen en logistiekers, en de resultaten hiervan werden mee opgenomen in het nieuwe onderzoeksrapport “The Fourth Industrial Revolution”. 

Stadslogistiek evolueert
Wereldwijd groeit de stedelijke bevolking en ook in België is de trend zichtbaar. Verwacht wordt dat de bevolking in het Brussels Gewest in de komende 10 jaar 8% zal aangroeien, het dubbel van de 4% groei die verwacht wordt voor het hele land. Ook het arrondissement Antwerpen zal zijn bevolking naar schatting zien aangroeien met 6% tegen 2026. Naast de demografische groei zijn de groeiende dichtheid van de bebouwing, de stijgende grondprijzen en de groeiende vraag naar duurzame logistiek drijfveren voor verandering. Ook het wijzigende winkellandschap inclusief de groei van e-commerce en van retourlogistiek zorgt voor nieuwe modellen van bevoorradingsketens. 

Wat betekenen deze wijzigingen voor logistiek vastgoed? 
JLL denkt dat dit één van de grote uitdagingen is voor logistiek vastgoed voor de komende jaren. Verwacht wordt dat de vraag naar innovatieve vormen van logistiek vastgoed in en rond steden zal stijgen, waarbij gebouwen zowel aan duurzaamheidscriteria moeten voldoen als aan allerhande eisen van online en omni-channel verkoop, zoals :

Nieuwe opslagfaciliteiten voor “last mile delivery” 
Bij het streven naar snelle levering dat verbonden is met e-commerce, heeft de bijhorende logistiek van de laatste kilometer als doel om de logistieke platformen dichter bij de klant te brengen. Afhaalpunten voor e-commerce en retourlogistiek zijn in opmars. In België zijn gespecialiseerde spelers zoals Bubble Post, een Gentse start-up die in 2012 opgericht werd en die gespecialiseerd is in 100% ecologische leveringen voor de eerste en de laatste kilometer, en City Depot, dat in 2014 zijn krachten bundelde met City Logistics van bpost, actief in dit segment. Bubble Post heeft reeds 13 vestigingen in ons land en City Depot heeft 7 vestigingen, allemaal gebouwen van om en bij 1.000 m² vlak buiten de grote steden. Daarnaast heeft bpost recent via de overname van Press Shop en Kariboo Colis van de groep Lagardère ineens 750 bijkomende afhaalpunten gecreëerd voor haar klanten. Ook grote internationale bedrijven zoals UPS en DHL zijn actief in dit groeiende marktsegment. 

Nieuwe hogere logistieke gebouwen
In Aziatische steden zoals Hong Kong, Singapore, Shanghai e.a. zijn logistieke gebouwen met meerdere verdiepingen en hellingbanen reeds gekend. Dit type logistiek gebouw is nog vrijwel onbestaand in Europa, maar JLL gelooft dat in grote steden zoals Londen, waar de grondprijzen hoog zijn en de gronden schaars, dit type gebouw een opportuniteit kan bieden.

Toenemend gebruik van stedelijke consolidatiecentra 
Consolidatiecentra die een specifieke stad bevoorraden en die gedeeld worden door verschillende gebruikers zijn interessant omdat bewezen is dat zij het fileleed verlichten. Het transport vanuit deze consolidatiecentra gebeurt door minder vervuilende transportmodi, zoals fietskarren en elektrische voertuigen. Ze hebben daarnaast ook voordelen voor de bevoorradingsketen, zoals een goede controle van de inventaris en de snelle beschikbaarheid van producten en naverkoopdiensten. Voorbeelden zijn het CityPorto consolidatiecentrum in Padua in Italië, het consolidatiecentrum van Monaco, en het pilootproject in het TIR-centrum in de haven van Brussel. 

Walter Goossens, Head of  Logistics & Industrial Leasing Belgium bij JLL, zegt: “Nationale en internationale bevoorradingsketens worden geconfronteerd met grootse veranderingen sinds eeuwen. Alle bedrijven groot en klein moeten anders gaan denken over de traditionele bevoorradingslogistiek om zich voor te bereiden op de toekomst, om hun kosten beter te beheersen en om klantenservice centraal te zetten in hun activiteit. Voor investeerders biedt deze ontwikkeling nieuwe opportuniteiten, vermits de vraag naar logistiek vastgoed in de EMEA-regio groeit en vermits stadsdistributie evolueert en innoveert om klaar te zijn voor het tijdperk van de Vierde Industriële Revolutie.Ook in België stijgt de vraag naar gebouwen geschikt voor stadsdistributie onder druk van de wijzigende bevoorradingsketens.”

Download het rapport​ en de infografie (Are your locations delivering?).