Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Brussel

The Fourth Industrial Revolution – Deel 2: Klantgerichte distributiecentra vervangen traditionele logistieke gebouwen


​​Brussel, 17 mei 2016 –  JLL, marktleider in professioneel vastgoed en aanverwante financiële diensten, stelt u zijn nieuwste rapport voor, ‘The Fourth Industrial Revolution' dat naast eigen research ook de bevindingen bevat van een onderzoek bij 200 bedrijven. In haar rapport analyseert JLL de belangrijke trends die logistieke bevoorradingsketens hervormen en die bijgevolg ook de vraag naar logistiek vastgoed in Europa zullen beïnvloeden. De trends worden besproken in een serie van drie nieuwsberichten, waarvan dit het tweede is. 

In dit tweede deel schetst JLL hoe e-commerce het logistieke bevoorradingsproces beïnvloedt en in de komende jaren zal blijven wijzigen, en dus het logistieke landschap zal hertekenen. De technologische vooruitgang in domeinen zoals e-commerce, big data, digitalisering, automatisatie, robotica, 3D printing, drones, geautomatiseerde voertuigen e.a. heeft een enorme impact op de bevoorradingsketens en op logistieke gebouwen.  Deze innovaties vormen samen als het ware een “vierde industriële revolutie”. De term “Industrie 4.0” werd gelanceerd in Duitsland en wordt door de Duitse overheid gebruikt om hoogtechnologische producten en bedrijven te promoten.

​Traditionele bevoorradingsketens volgen de productie

Traditioneel functioneerde de bevoorradingsketen op het ritme van de productieketen, met als ultieme uitdaging om de kosten te beheersen en toch een optimale klantenservice te bieden. Meer dan 60% van de ondervraagden in onze enquête citeren deze twee uitdagingen steeds als belangrijk, en een doorgevoerde innovatie van bevoorradingsketens wordt door een kwart van de ondervraagden als prioritair beschouwd. JLL denkt dat de technologische innovatie in de komende 5 tot 10 jaar nog aan belang gaat winnen en dat dit belangrijke aanpassingen zal vragen t.a.v. logistieke gebouwen, van grote fulfilment centra waar enorme hoeveelheden producten kunnen worden gesorteerd over dot.com distributiecentra dewelke de logistieke afhandeling achter online bestellingen van o.a. voedingsmiddelen, tot centra voor retourlogistiek. Zo werden in de ons omringende landen maar ook in België grote distributiecentra opgericht voor Zalando, Amazon, Wehkamp, Bol.com, Nike enz.

​Digitalisering van retail plaatst klant centraal

De klant is steeds beter geïnformeerd en neemt steeds meer de controle over het productieproces. Online kent geen grenzen en dus wordt er ook bij buitenlandse webshops aangekocht, wat de nood aan efficiënte logistieke bevoorradingsketens en distributiecentra nog versterkt. 24% van de respondenten in onze enquête denken dat logistiek voor e-commerce de belangrijkste wijziging zal teweegbrengen in logistieke gebouwen in de komende 2 tot 3 jaar, en 23% van de respondenten bevestigen dat ze meer distributieruimte voor e-fulfilment zullen nodig hebben. Zo wordt verwacht dat e-commerce bedrijven in het kader van ‘same day delivery’ de mogelijkheid om ‘micrologistieke’ netwerken te creëren zullen onderzoeken, waarbij in een bijkomend distributiecentrum dichter bij de klanten een selectie van producten zal opgeslagen worden om zo de snelle levering te realiseren die door omni-channel retail verwacht wordt.

​“Big data” wordt primordiaal voor bevoorradingsketens

De groei van e-commerce brengt de beschikbaarheid van enorm veel data inzake de vraag van de klant met zich mee. De analyse van deze gegevens of “big data” biedt immense opportuniteiten voor de bevoorradingsketen die zo de vraag kan anticiperen. Zo evolueert de bevoorradingsketen van een productiegestuurde supply chain naar een bevoorradingsketen waarbij de vraag van de klant centraal staat. Het beheersen van de big data maakt deze essentiële verschuiving in het bevoorradingsproces mogelijk. De correcte interpretatie van de beschikbare data is hierbij de sleutel tot succes. Uit onze enquête is gebleken dat 51% van de bedrijven verwacht dat de grootste veranderingen in hun bevoorradingsketen in de komende jaren het gevolg zullen zijn van de analyse van big data. Toch zegt 63% dat ze de beschikbare data nog niet effectief gebruiken om hun strategie te verbeteren, en 30% vindt dat er een gebrek is aan kennis om deze data te analyseren en te beheren.

​Wat betekent dit voor vastgoed?

Efficiënt gebruik van big data gaat zorgen dat de vraag en het profiel van de klant in kaart gebracht kan worden, waardoor de vraag van de klant centraal komt te staan, en waardoor de productie beter en sneller zal kunnen inspelen op die vraag. JLL gelooft dat de evolutie van bevoorradingsketens onder impuls van big data zal resulteren in enerzijds minder vraag naar gebouwen voor stockage van producten, en anderzijds meer vraag naar gebouwen waarin de snelle doorvoer en conditionering van producten kan gebeuren, zowel richting klant als de retourbeweging.

Walter Goossens, Head of Industrial Leasing Belgium bij JLL, becommentarieert : “E-commerce blijft groeien in België en verwacht wordt dat naarmate bedrijven de bijhorende big data beter beheersen, zij hun bevoorradingsketens beter aan de vraag van de klant zullen aanpassen. E-commerce en de aangepaste logistieke bewegingen zullen grote drijfveren zijn voor logistieke transacties en take-up in de komende jaren.”

Download het r​apport​ en de infografie (Digital Disruption). 


Onderzoeksmethode

JLL heeft samen met partner Transport Intelligence marktonderzoek verricht naar de wijzigende bevoorradingsketens of supply chains, en de gevolgen hiervan voor de vraag naar logistiek vastgoed in de komende 5 tot 10 jaar. In het kader hiervan werden workshops georganiseerd met supply chain experten en daarnaast werden  30 marktleiders uit de supply chain sector ondervraagd. Er werd ook een online enquête georganiseerd bij meer dan 200 bedrijven, waaronder retailers, industriëlen en logistiekers, en de resultaten hiervan werden mee opgenomen in het nieuwe onderzoeksrapport “The Fourth Industrial Revolution”.