Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Brussel

The Fourth Industrial Revolution – Deel 3: Strategische positionering van logistiek leidt tot deglobalisering


​Brussel, 20 mei 2016 –  JLL, marktleider in professioneel vastgoed en aanverwante financiële diensten, stelt u zijn nieuwste rapport voor, ‘The Fourth Industrial Revolution' dat naast eigen research ook de bevindingen bevat van een onderzoek bij 200 bedrijven. In haar rapport analyseert JLL de belangrijkste trends die logistieke bevoorradingsketens hervormen en die bijgevolg ook de vraag naar logistiek vastgoed in de komende vijf tot tien jaar zullen beïnvloeden. Dit is het derde en laatste nieuwsbericht hieromtrent.

In dit laatste deel schetst JLL de effecten die de strategische positionering op wereldwijd, regionaal en lokaal vlak zouden kunnen hebben, niet alleen voor logistieke bevoorradingsketens maar ook voor logistiek vastgoed.

Globalisering van productie bereikt stilaan zijn grens
Gedurende de laatste decennia werd de productie van grote internationale bedrijven steeds globaler. De productie voor Westerse markten trok weg uit onze streken, meestal naar Azië, omwille van het gunstige kostenplaatje. De massieve productie in deze landen bracht lange en complexe transporten en bevoorradingsketens met zich mee. Sinds China toetrad tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 en het gemakkelijker toegankelijk werd voor de  wereldhandel, is er nog meer productie massaal verhuisd naar China en andere Aziatische landen. Als gevolg daarvan werden bevoorradingsketens nog langer, nog complexer om te beheren en zijn ze onderhevig aan grotere risico’s.

Deglobalisering of right-shoring, nearshoring en re-shoring worden de nieuwe trends
Internationale bedrijven waken over hun kosten, hun klantentevredenheid en hun bedrijfsimago. Ze beginnen anders te denken over traditionele bevoorradingsketens. Er is recent meer interesse vanuit West-Europa en Noord-Amerika voor het vinden van de juiste geografische positionering van hun productie (“right-shoring”). In het kader hiervan worden ook de mogelijkheden bekeken om de productie, en industriële activiteit in het algemeen, opnieuw dichter bij de afzetmarkten te brengen. “Re-shoring” is de herlocalisatie van de productie terug naar het thuisland, terwijl “near-shoring” de herlocalisatie gebeurt naar een land in de nabijheid van het thuisland, bijvoorbeeld productie in Turkije of Noord-Afrika voor de afzetmarkten in West-Europa. In Europa is de huidige omvang van deze trend moeilijk in te schatten, maar in Noord-Amerika is deze strategische herpositionering courant. In 2014 reeds schatte het Reshoring Initiative in de Verenigde Staten dat het totale aantal jobs dat terugkwam naar Amerikaanse bodem het aantal jobs dat verhuisde naar het buitenland voor de eerste keer overtrof. 

Hoogtechnologische sectoren, zoals productie van elektrische componenten en toestellen en de computerindustrie, waar veel onderzoek en ontwikkeling bij betrokken is, zijn ontvankelijker voor het principe van terugbrengen van de productie dan bedrijven die gestandaardiseerde producten produceren. Ook robotica kunnen hierin een rol gaan  spelen vermits robotica en doorgedreven automatisatie het productieproces goedkoper maken en minder afhankelijk van dure werkkrachten.

Wat betekent dit voor vastgoed?
JLL gelooft dat de productie in de toekomst meer verspreid zal zijn wereldwijd, en dat sommige bedrijven een gesegmenteerde aanpak van de productie zullen hanteren, waarbij de productie deels in Azië blijft, en deels dichter bij de afzetmarkten, zodat aan de vraag van de klant die een snelle levering verwacht beter kan worden voldaan. Deze trend zal ongetwijfeld meer vraag naar logistieke gebouwen genereren in Europa, Turkije en Noord-Afrika. 

​Walter Goossens, Head of Logistics & Industrial Leasing Belgium bij JLL, becommentarieert : “De impact van de terugkeer van productiefaciliteiten dichter bij Europa kan ook in België opportuniteiten bieden voor de herpositionering van distributieketens.“

Download het rapport en de infografie (Where’s Next?).