Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Brussel

​Investeren in Belgisch vastgoed in 2017

Marktonderzoek naar de opinie van Belgische en internationale investeerders over de evolutie van investeringen in Belgisch vastgoed in 2017


​​Brussel, 13 maart 2017 – Begin dit jaar heeft JLL een marktonderzoek uitgevoerd onder de belangrijkste nationale en internationale spelers die actief zijn op de Belgische investeringsmarkt. JLL analyseert de antwoorden in haar nieuwste rapport: Belgian Investment Market Survey 2017. Ons onderzoek spitste zich toe op het marktsentiment van 3 verschillende types marktspelers: Belgische investeerders, internationale investeerders en anderen, zoals fondsenbeheerders, ontwikkelaars en consultants. De analyse werd samengevat in vier hoofdstukken: volume, prijzen en rendementen, vraag en vooruitzichten.

Het totale investeringsvolume in 2016 bedroeg € 3,7 miljard, het tweede jaar op rij met een hoog investeringsvolume. De huurprijzen bleven globaal genomen stabiel. De dalende yields waren de belangrijkste groeimotor. De resultaten van de JLL Investment Market Survey bij de belangrijkste binnenlandse en buitenlandse investeerders actief in België bevestigen dat beleggers risico’s blijven vermijden. Core product blijft de eerste optie van investeerders, gevolgd door core+ opportuniteiten. Alleen Belgische investeerders tonen interesse voor secundaire gebouwen. Internationale investeerders tonen belangstelling voor alternatieve investeringen, zoals zorgvastgoed en studentenaccomodatie.

​Volumes

Marktspelers verwachten dat de volumes in 2017 vergelijkbaar zullen zijn met die van 2016, wat uitstekende marktprestaties voor het derde achtereenvolgende jaar zou betekenen. Een kwart van de Belgische beleggers verwacht zelfs dat de jaarlijkse volumes zullen stijgen.

​Prijzen en rendementen

Een meerderheid van de Belgische beleggers geeft aan dat de slotprijs vergelijkbaar was met de vraagprijs in 2016, terwijl de meerderheid van de internationale investeerders beweert dat de slotprijs hoger was dan de vraagprijs.

Zowel Belgische als internationale investeerders voorspellen stabiele rendementen voor alle activaklassen, met uitzondering van logistiek, waar met name de internationale investeerders een verdere daling van de yields verwachten.

​Vraag

Er is een brede consensus tussen de marktspelers met betrekking tot de huurprijzen voor kantoren. Om en bij 40% van de respondenten verwachten dat de tophuurprijzen van kantoren zullen stijgen. Huurprijzen voor andere segmenten zullen naar verwachting globaal stabiel blijven. In het algemeen zijn internationale investeerders positiever dan Belgische investeerders, zowel over de toekomstige opnamevolumes als over de huurprijzen. Alle investeerders leggen zich toe op de Brusselse vastgoedmarkt, die bovenaan op de lijst blijft staan van hun favoriete locaties.

​Vooruitzichten

Zowel binnenlandse als internationale investeerders verwachten dat institutionele investeerders en fondsenbeheerders de meest actieve investeerders zullen zijn in 2017. Het verschil tussen partijen is dat een overgrote meerderheid van de internationale investeerders ervan overtuigd is dat de institutionele investeerders de markt zullen domineren, terwijl Belgische investeerders een meer evenwichtige markt verwachten met activiteit van institutionele investeerders, fondsenbeheerders, private beleggers en GVV's.

Meer details over de resultaten van de Investment Market Survey 2017​ kunt u terugvinden in het bijgevoegde rapport.​.​