Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Brussel

Definitieve cijfers van de vastgoed sector voor 2012: de balans

Bevestiging van de heropleving van het bedrijfsvastgoed in België.


Brussel, 14 januari 2013.

Kantoren : de heropleving bevestigd

  • In Brussel is de opname van kantooroppervlakten licht gestegen in vergelijking met 2011, tot 389.000 m², een stijging met 11% op jaarbasis. Dit kan met name verklaard worden door de grote opname door Europese instellingen die meer dan 21% van het transactievolume van het jaar vertegenwoordigt : een record sinds 2005! Daarnaast werden ook in de Corporate sector vanaf de zomer en tegen het jaareinde belangrijke transacties gerealiseerd, waaronder de huur door Dexia Asset Management van om en bij 5.000 m² in het gebouw Arts-Lux, en de huur door Sanofi van 3.100 m² in de Airport Plaza in Diegem.
  • De beschikbaarheid van nieuwe gebouwen in Brussel vermindert gestaag. Eind december 2012 was 22% van de beschikbare ruimten maximum 5 jaar oud, tegen 29% een jaar geleden. De beschikbaarheidsgraad in het CBD daalde van 6,8% in 2011 naar 6,2% in 2012, het laagste niveau sinds eind 2008. Buiten het CBD viel de beschikbaarheidsgraad terug van 18,8% tot 17,6%, terwijl de globale beschikbaarheidsgraad voor de Brusselse kantorenmarkt nu nog 10,4% bedraagt. 
  • De vooruitzichten voor begin 2013 zijn veelbelovend : de markt verwacht binnenkort de ondertekening van een nieuwe transactie door de Europese Commissie, en andere transacties zouden kunnen volgen. Daarenboven getuigen de verschillende openbare aanbestedingsdossiers van Belgische regionale en lokale overheden van een terugkeer naar de markt van dit type gebruiker.

Industrie : hoogterecord voor de semi-industriële markt, net geen laagterecord voor de logistiek

  • De opname van semi-industriële ruimten heeft de recordhoogte die bereikt werd in 2011 zelfs nog overtroffen. In 2012 staat de opnameteller op 1.016.415 m², hetzij 40% boven het 5-jarig gemiddelde van 723.000 m². De helft van het volume dat opgenomen werd in 2012 betrof aankopen voor eigen gebruik.
  • De logistieke markt daarentegen kende een forse terugval in 2012, vooral in de eerste jaarhelft met een historisch lage opname in het eerste kwartaal, gevolgd door een geleidelijk stijgende toename naar het jaareinde toe. Eind december was er een opnamevolume geregistreerd van 557.127 m², een daling met 33,7% tegenover de recordopname van 840.000 m² in 2011. Er waren vooral minder transacties in het segment boven 20.000 m² in 2012.
Investeringen : hoogste volume sinds 5 jaar
  • Het volume dat geïnvesteerd werd in commercieel vastgoed in België in het jaar 2012 bedraagt 2,2 miljard EUR, een stijging met 22% op jaarbasis en het hoogste niveau sinds 2008.
  • Investeringen in kantoren daalden met 16% in vergelijking met vorig jaar, en investeringen in industriële ruimten daalden met 28%. Investeringen in winkelvastgoed daarentegen stegen met 149% en vertegenwoordigen 35% van het totale volume, hetzij bijna evenveel als de kantoren, die 38% van het volume uitmaken. Rusthuizen zijn voortaan de derde activaklasse met 14%, voor industrie (9%).