Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Brussel

Vastgoed, een belangrijke hefboom om de concurrentiepositie te verbeteren

5  trends die de vastgoedstrategie van bedrijven vorm zullen geven


​Brussel, 19 juni 2013  –  De Corporate Solutions afdeling van Jones Lang LaSalle presenteert de resultaten van een unieke enquête die wereldwijd werd gevoerd over het onderwerp : “Wat is de rol van vastgoed in de algehele bedrijfsstrategie ? “.

Respondenten van de enquête : de directiecomités en vastgoedverantwoordelijken van 545 bedrijven in 39 landen (174 : Amerika, 155 : Asia Pacific, 216 : EMEA). Sectoren : bankwezen en financiën, energie, nieuwe technologieën, telecommunicatie, industrie en de dienstensector.

De resultaten van de enquête tonen 5 grote trends in de vastgoedoverwegingen van bedrijven. De enquête toont eveneens aan dat het vastgoedverhaal deel uitmaakt van de strategie en de visie van het management. De inzet is even hoog als die van de kosten, het management, het personeelsbeleid, de productiviteit en het concurrentievermogen, ...

 

De 5 trends zijn :

Trend 1 : Meer eisen door de Raad van Beheer

 • De Raden van Beheer van bedrijven van de ondervraagde ondernemingen zijn alsmaar veeleisender voor de prestaties van hun vastgoed en van hun vastgoedafdelingen. Meer dan 70% van de respondenten noemt de toegenomen eisen van hun Raad van Beheer.

 •  « Strategie krijgt voorrang op het tactische » : In het bijzonder wordt van vastgoedteams gevraagd om een reële impact te hebben op een meer strategisch niveau dan in het verleden, meer pro-activiteit. 

 • « De lange termijn neemt de bovenhand op de korte termijn » : het is niet meer zozeer een kwestie van kostenreductie maar eerder van continue aanpassing van de vastgoedportefeuille om in te gaan op de toekomstige uitdagingen voor het bedrijf.

Trend 2 : Stroomversnelling voor outsourcing

 • Een van de belangrijkste trends van dit onderzoek is de versnelde behoefte aan outsourcing. 

 • Verhoogde druk op vastgoedteams in combinatie met een groeiende achterstand van investeringen duwen bedrijven richting de diensten van een externe vastgoedadviseur. 

 • Deze commerciële relaties worden heel dikwijls aangegaan over meerdere jaren omdat de problemen die zich stellen en de ad-rem oplossingen die gevraagd worden lange-termijn kwesties zijn. 

 • In 2011 gaf 24% van de ondervraagde bedrijven aan dat zij nooit een beroep deden op externe resources voor hun vastgoedprojecten. In 2013 bedroeg hun aantal slechts 8%. 

« Honeywell, de befaamde industriële groep, groeide via fusie en overname en kiest sinds een goed aantal jaar om te werken met Jones Lang LaSalle.

Terwijl zo’n 5 à 10 jaar geleden deze samenwerking zich nog beperkte tot de overdracht van informatie en transactiemanagement is de relatie vandaag gegroeid. Vandaag beheert Jones Lang LaSalle Corporate Solutions de centralisatie van de vastgoeddatabase van één van de Europese divisies van Honeywell (1.300.000 m²) en levert zij hen de kostenratio’s per m², de kost per FTE (fulltime equivalent), de oppervlakte per FTE. Op een paar jaar tijd is onze relatie geëvolueerd van tactisch en punctueel tot een strategische lange-termijn relatie.» aldus Eric Orban, Head of Corporate Solutions.

 

Trend 3 : De transformatie van de werkomgeving is de sleutel tot verbetering van de productiviteit van het personeel en de portfolio-optimalisatie

 • Geconfronteerd met een aanhoudende economische crisis op de gevestigde markten richten bedrijven zich op de verbetering van de productiviteit van hun werknemers. 

 • Uit het onderzoek blijkt dat de transformatie van de werkomgeving één van de sleutels is om dit doel te bereiken.

 • « de menselijke uitdaging » : ruimtes die het toelaten om efficiënt samen te werken, om een creatieve geest te bewaren en vooral om de beste elementen aan te trekken en te behouden zijn essentieel voor bedrijven om het hen toe te laten verder te kijken dan de crisis.

«Het is zoals de CEO van Deloitte Belgium het zegt in het getoonde filmfragment : het vastgoedverhaal was een essentiële factor in hun bedrijfsstrategie waarvan heel duidelijk ook het beheer van talenten en het comfort van de werkomgeving deel uitmaakt. Hun keuze viel op het Gateway-project gelegen op de site van de luchthaven Brussel-Nationaal. Flexibiliteit, mobiliteit en concurrentievermogen. »  preciseert Eric Orban.

 • Deze trend begint zich ook te tonen op de opkomende markten als gevolg van de vertraging van de economische groei in deze delen van de wereld.

 • 67% van de respondenten meent dat hun werkomgeving in de afgelopen drie jaar is verbeterd en 75% is van mening dat de bezettingsgraad per m² zal toenemen in de komende drie jaar.

Trend 4 : De vastgoedverantwoordelijke is de hoeksteen voor de samenwerking tussen de ‘support’ departementen

 • Het succes van een vastgoedproject berust op de samenwerking tussen de verschillende departementen : HR, IT, Finance en Legal. Al deze verschillende specialisaties worden meer en meer verplicht om samen te werken.  

 • In de nabije toekomst zal deze samenwerking niet enkel gebeuren tijdens lopende projecten, maar zal het eerder een permanent gegeven zijn. 

 • 51%van de bedrijven meent dat het departement Finance en het vastgoeddepartement al vlot  samenwerken en 45% zegt punctueel samen te werken met IT. 46% schat dat de interactie met IT de komende jaren formeler zal verlopen.

Trend 5 : Zich vestigen op de opkomende markten : een niet te missen uitdaging

 • Bedrijven die de sprong wagen om te investeren in opkomende markten hebben hoge verwachtingen van hun vastgoedteam.

 • Deze nieuwe, veelbelovende markten zijn eveneens ondoorzichtiger in termen van wettelijke eisen en marktpraktijken. Deze schaduwzones kunnen leiden tot snel stijgende installatiekosten terwijl er compromissen zullen worden gesloten over de kwaliteit van de vastgoedoplossing. 

 • Het is dan ook belangrijk om de markt te kennen en niet te hoge verwachtingen te hebben wanneer men snel een geschikte ruimte zoekt met de nodige kwaliteit.

 • 44% van de ondervraagden schat dat hun vastgoedafdruk zal groeien in China, maar ook in India (38%), Brazilië (31%) en in Rusland (20%).


De uitdaging voor Belgische bedrijven

In een land waar de loonkosten behoren tot de hoogste in Europa is de verbetering van het concurrentievermogen en de productiviteit van ondernemingen een belangrijke kwestie, nog meer dan gisteren. Een krachtdadig vastgoedbeheer is één van de hefbomen die dit dubbel objectief kan bewerkstelligen. Dankzij een grondige analyse van de vastgoedportefeuille en het nemen van adequate maatregelen zullen bedrijven in België kunnen beschikken over de instrumenten die nodig zijn om dit ambitieuze project te realiseren.


Wat doet Corporate Solutions bij Jones Lang LaSalle ?

Voor een bedrijf is het beheer van het vastgoed een onlosmakelijke onderdeel van het werk. Ongeacht de omvang van het bedrijf of het feit of men eigenaar dan wel huurder is, zal een bedrijf zijn vastgoedkost willen verminderen, toekomstige risico’s geassocieerd met zijn operationele activa willen beheren en het rendement en efficiëntie ervan willen optimaliseren.

Jones Lang LaSalle Corporate Solutions integreert bij uitstek verschillende vastgoeddiensten en biedt een aanpak op maat volgens vier terreinen :

 • Strategic Consulting 

 • Transaction management

 • Advies en ondersteuning bij projectmanagement

 • Workplace & Design

Uitgaande van een bewezen methodologie, project per project verrijkt en verbetert, ontwikkelt en levert Jones Lang LaSalle Corporate Solutions oplossingen voor de behoeften van elke klant met betrekking tot haar vastgoedstrategie. 

Het vertrouwen dat befaamde internationale bedrijven in ons stellen toont ons vermogen om echte oplossingen te vinden die afgestemd zijn op de bedrijfsstrategie van onze klanten. Hun tevredenheid is de beste garantie voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

About Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL) is a financial and professional services firm specializing in real estate. The firm offers integrated services delivered by expert teams worldwide to clients seeking increased value by owning, occupying or investing in real estate. With 2011 global revenue of $3.6 billion, Jones Lang LaSalle serves clients in 70 countries from more than 1,000 locations worldwide, including 200 corporate offices.  The firm is an industry leader in property and corporate facility management services, with a portfolio of approximately 2.1 billion square feet worldwide. LaSalle Investment Management, the company’s investment management business, is one of the world’s largest and most diverse in real estate with $47 billion of assets under management. For further information, please visit www.joneslanglasalle.be