Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Brussel

Just Under The Sky wordt Docks Bruxsel - Een nieuwe bruisende wijk voor Brussel verrijst

Persbericht Equilis ivm lancering nieuwe naam Project Docks Bruxsel


Brussel, 17 oktober 2013 – Het ambitieuze initiatief voor de bouw van een nieuwe wijk langs de oevers van het Brusselse Kanaal, lange tijd gekend als Just Under The Sky, gaat de concrete fase van de bouw, commercialisering en financiering in. Het project vlakbij het Koninklijk Domein en de Van Praetbrug verdiende dan ook een nieuwe naam die een link maakt naar zijn sterke Brusselse identiteit en de trend om de kades in grote steden nieuw leven in te blazen.

Nu alle officiële vergunningen en toelatingen (milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, socio-economische vergunning, wegvergunning...) werden verkregen, kunnen de werken voor dit grootschalige project van Equilis starten. Het einde van de werf is voorzien voor december 2015.

​Docks Bruxsel: een nieuwe bruisende wijk langs het Kanaal 

Docks Bruxsel wordt een nieuwe gezellige wijk aan de noordelijke toegangspoort van Brussel, waar een erg divers publiek zijn gading zal vinden in het diverse aanbod van activiteiten op de site. De promotoren hebben de ambitie om er het ankerpunt van te maken voor een nieuwe ecologische wijk die momenteel wordt ontwikkeld in de Kanaalzone. Een vergelijkbare ambitie werd al gerealiseerd in andere metropolen (Parijs, Londen, Lissabon…), waar recent de kades van een aantal waterlopen werden heringericht.

Docks Bruxsel zal uiteraard plaats bieden aan handelszaken, maar ook aan vrije tijd, cultuur, animaties en productieve activiteiten. Daarnaast komt er een volledig nieuwe evenementenruimte, met een zaal met 1.500 plaatsen, voor culturele activiteiten, beurzen, festiviteiten...

Dit gemengde karakter vertaalt zich in een ontwikkelingsstrategie die een harmonieus evenwicht beoogt tussen kleine handelszaken, specifieke merken, supermarkten, workshop winkels, traditionele winkels, horeca, ontspanning en vrije tijd. Deze strategie heeft een duidelijk doel: een rijk en bruisend wijkleven creëren. 

​Docks Bruxsel: een concreet project

Het concept van Docks Bruxsel, dat al een zestal jaar geleden ontstond in de verbeelding van Carl Mestdagh, evolueerde naarmate de andere betrokkenen bij het project hun kennis en ervaring inbrachten, in het bijzonder het architectenbureau Art & Build met zijn architecturale en stedenbouwkundige visie en het adviesbureau Saguez & Partners met zijn expertise op het vlak van consumententrends.  Ook de contacten met de lokale en gewestelijke overheden hebben het project verder helpen verfijnen. 

Op dit moment is Docks Bruxsel een solide project, gedragen door al even solide partners. 

Ook de financiering van Docks Bruxsel zit op het goede spoor: bijna de helft van de niet-bancaire financiering is al in orde en de onderhandelingen met een bankenconsortium zijn aan de gang. Tegen het einde van het jaar hoopt Equilis de financiering van het project volledig rond te krijgen.   

De werf werd onlangs toegewezen aan BPC dat zich geassocieerd heeft met BESIX. Deze Belgische bouwmaatschappijen zijn allebei vertrouwd met grote projecten en zullen intens samenwerken voor de bouw van Docks Bruxsel.

Docks Bruxsel spreekt aan. De commercialisering van dit ambitieuze project loopt vlot. Op dit ogenblik beschikt Equilis al voor ruim 50% van de oppervlakte van Docks Bruxsel over een intentiebrief of bevinden de onderhandelingen voor de ondertekening van de huurovereenkomst zich in een eindfase. Dit laatste geldt onder meer voor drie belangrijke publiekstrekkers, die in de finale ondertekeningsfase zitten. Equilis streeft naar 70% commercialisatie tegen eind 2014 en 100% tegen september 2015.

​Docks Bruxsel: een nieuwe bruisende plek

Dankzij een geïntegreerde en ecologisch verantwoorde aanpak houdt Docks Bruxsel in alle aspecten rekening met het leefmilieu en de omgeving waar de site wordt ontwikkeld. 

Ten eerste integreert Docks Bruxsel het verleden van de site waar het shoppingcentrum wordt gebouwd. De voormalige “Indiennerie” of zogenaamde “Kathedraal” op de site van de kachelfabriek Godin, de oudste industriële site van Brussel, wordt gerestaureerd en opgenomen in het globale architecturale concept van Docks Bruxsel. Dat is een primeur in België. 

Daarnaast worden in het ontwerp ook oude bouwelementen van de kachelfabriek Godin geïntegreerd, zoals oude rails of bakstenen. Deze details dragen ertoe bij dat de wijk herleeft en opnieuw aansluiting vindt met zijn verleden, heden en toekomst.

Belangrijk bij het project is dat alle mobiliteitsgebonden aspecten grondig werden overdacht. Docks Bruxsel wordt één van de meest toegankelijke commerciële centra van het Brussels Gewest. Alles wordt in het werk gesteld om het winkelcomplex vlot toegankelijk te maken via het openbaar vervoer. Voor een vlotter verkeer ter hoogte van de Van Praetbrug zal een ovaal rondpunt worden aangelegd. Dit is een totaal nieuwe weg, volledig gefinancierd door de initiatiefnemers van Docks Bruxsel.

Het energiebeheer houdt ook rekening met de elementen die van nature beschikbaar zijn in de omgeving van de site. Daardoor wordt de milieu-impact van het centrum beperkt. Er zal ten eerste optimaal gebruik worden gemaakt van daglicht, dankzij een immens lichtdoorlatend dak over een groot gedeelte van Docks Bruxsel. Dit dak wordt bekleed met 7.000 m² aan fotovoltaïsche panelen die het shoppingcentrum van elektriciteit zullen voorzien.

Dankzij het Kanaal kunnen goederen over het water worden aangevoerd. Opgevangen regenwater zal worden gebruikt voor het dagelijkse onderhoud, het bewateren van de binnenbeplanting en de sanitaire units. Verder zal het warme water van de verbrandingsoven van de Stad Brussel, op enkele honderden meter van de site, worden gerecupereerd voor de verwarming van Docks Bruxsel.

​​Ten slotte is er nog de menselijke en wellicht belangrijkste energie waarop Docks Bruxsel een beroep zal doen: het centrum zal werk bieden aan 1.000 mensen en zo bijdragen tot de lokale ontwikkeling.

​Gemandateerde makelaar voor dit project: Jones Lang LaSalle

​​Over Equilis

Equilis is een Belgische groep met internationale roeping. Sinds 2006 ontwikkelt de groep duurzame projecten vanuit een brede visie op het vastgoed van vandaag en morgen, en creëert het zowel leefruimtes als commerciële ruimtes binnen diverse activiteitssectoren (retail, herbestemming van industriële sites en de residentiële sector).

In België zijn deze activiteiten goed voor 200.000 m² winkelruimte en 1.000 woningen. De groep is ook actief in het buitenland, in het bijzonder in Frankrijk, Marokko, Hongarije, Polen, Oekraïne en Spanje.

Equilis beschikt over alle officiële vergunningen voor de lancering van Docks Bruxsel. Het is één van de grootste werven in het Brussels Gewest en het eerste shoppingcenter voor het derde millennium in Brussel. De voorbije 25 jaar werd er geen shoppingcenter van deze omvang meer gebouwd in Brussel.