Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Onderzoek

Rapport

Kantorenmarket Brussel Q4 2017 : het jaar van co-working kantoren


  • Het globale opnamevolume 2017 bedroeg 417.000 m², een daling met 6% op jaarbasis. Dit volume ligt niettemin hoger dan verwacht, deels dankzij de scherpe stijging van oppervlakten opgenomen door co-working operatoren. Co-working oppervlakten vertegenwoordigden 8% van de totale opname in 2017.

  • De beschikbaarheid daalde tot een nieuw laagterecord sinds 15 jaar en bedraagt nu 8,2% tegen 8,4% eind september 2017. In het CBD is 4,4% beschikbaar, een daling van 4,5% ten opzichte van vorig trimester, terwijl buiten de CBD de beschikbaarheidsgraad daalde naar 14,7% tegen 15,6% vorig trimester. Nieuwe opleveringen gepland in 2018 zullen de beschikbaarheidsgraad opnieuw doen stijgen tot meer dan 9%.

  • De tophuurprijzen bleven ongewijzigd in verhouding tot vorig trimester en bedragen €300/m²/jaar. In vergelijking met 2016 betekent dit een stijging met 9%. 

  • Het investeringsvolume voor heel België bedroeg €3,5 miljard in 2017, een daling met 7% ten opzichte van 2016 maar 8% boven het 5-jarig gemiddelde.

  • Toprendementen of ‘prime yields’ bleven stabiel op 4,5% voor 6/9 jaar huurcontracten. Rendementen voor lange huurcontracten bleven eveneens stabiel in 2017 op 3,75%.

Vul aub de formulier om het rapport te kunnen downloaden

pdf | 6238129