Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Onderzoek

Rapport

De Brusselse kantorenmarkt Q3 2018 : beneden het gemiddelde


  • De opname in de eerste negen maanden bedroeg 251.000 m², 17% onder het niveau van vorig jaar en 13,5% onder het 5-jarig gemiddelde. 

  • Na bijna twee jaar van afwezigheid keerden Europese instellingen in het voorbije trimester terug naar de vraagzijde. 

  • De leegstand neemt weer licht af, tot 8%, en zou in het vierde kwartaal verder kunnen afnemen. In 2019 wordt daarentegen een gevoelige stijging verwacht. 

  • De tophuren stabiliseren zich op €315/m²/jaar, terwijl de gemiddelde huurprijzen zich op hun historisch hoogste niveau bevinden. 

  • Het investeringsvolume 2018 bedraagt na negen maanden €3,2 miljard en ligt daarmee 33% hoger dan dat van vorig jaar. Het is nu al zeker dat het volume tegen jaareinde aanzienlijk hoger zal liggen dan de 3,5 miljard euro die in 2017 werd geregistreerd.

Vul aub de formulier om het rapport te kunnen downloaden

pdf | 5562351