Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ethics everywhere

​Ethiek en Corporate Governance

​We zijn trots op onze wereldwijde reputatie als het gaat om integriteit, ethische leiding en corporate governance. Onze medewerkers en alle anderen die namens ons bedrijf werken, hebben zich verbonden aan onze integriteitscodes (de ‘Code of Business Ethics’ en de ‘Vendor Code of Conduct’). Deze codes helpen ons en alle mensen waar we mee samenwerken, vooruit te laten kijken. Daar zijn we trots op. Net als op onze vermelding in de lijst van “World’s Most Ethical Companies”.

Integriteitscode (Code of Business Ethics):

Met de integriteitscode als leidraad nemen onze mensen verantwoordelijkheid voor hun handelen. De code beschrijft onze verantwoordelijkheden richting onze klanten, zakenpartners, aandeelhouders, gemeenschappen en regeringen in de landen waarin wij werken. Het management van JLL staat als één man achter de code. Sterker nog: zij hebben zichzelf verplicht om altijd volgens deze code te handelen. Mogelijke inbreuk op de code kunnen medewerkers aangeven bij onze wereldwijde Ethics Hotline, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Vendor Code of Conduct:

Integriteit heeft niet alleen betrekking op ons eigen handelen. Ook van alle partijen waar wij mee samenwerken, verwachten wij dat zij zich conformeren aan onze Code of Conduct. Want, ook al gaat het om onafhankelijke partners, hun handelen straalt af op ons merk en onze reputatie.

Download de Vendor Code of Conduct - English  ​