De post-covid wereld: 
hoe willen werknemers in de toekomst werken?

In de voorbije maanden heeft de pandemie een ingrijpende verschuiving in de werk- en leefpatronen teweeggebracht. Werknemers hebben zich aangepast aan het thuiswerken, met naleving van de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, en hebben laten zien dat zij snakken naar meer flexibiliteit en nieuwe hybride manieren van werken. Werknemers ervaren een toenemende mate van virtuele vermoeidheid, of burn-out, en willen steeds vaker terug naar kantoor. Kantoren zijn nu belangrijker dan ooit omdat ze het middelpunt van het werkecosysteem vormen en dat uitstekende kantooromgevingen een cruciale manier blijven om werknemers aan zich te binden.

Maar hoe willen werknemers in de toekomst werken?

Ontdek de 7 belangrijkste punten:

1.   Het evenwicht tussen werk en privéleven is voor werknemers de eerste prioriteit, ver boven het salaris.

Thuiswerk is zo'n revolutie dat werknemers zich concentreren op de voordelen ervan en minder last hebben van de kloof tussen hun werk en privéleven. Zij verwachten dat hun werkgever meer flexibiliteit in het aangeboden salarispakket inbouwt: 88% wil in de toekomst flexibele werktijden.

2. Hybride werk heeft een lange weg afgelegd.

De crisis heeft geleid tot "aanvaarding" door te experimenten: hoe meer mensen thuiswerken in de praktijk brengen, hoe meer ze dit in de toekomst willen doen. Werknemers sluiten aan bij de wereldwijde trends en streven naar een ideaal van 2 dagen thuiswerken per week, gemengd tussen 1,5 dag thuis en 0,5 dag op plaatsen van derden

3. Het gaat niet om tijdmanagement, het gaat om sociale interactie.

Werknemers missen het sociale aspect van het kantoor. Wat ze het meest missen is de informele interactie en face-to-face samenwerking. 61% van de werknemers snakken naar "echte" menselijke interacties met collega's.

4. Langdurig thuiswerken verbergt een zware sociale en mentale tol.

Het gevoel van voldoening bij de werknemers neemt af, en zij worden ook meer overspoeld in termen van mentale werkbelasting: 51% is gefrustreerd en 44% zegt overspoeld te worden door te veel persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden. Ouders met jonge kinderen en alleenstaanden lopen het meeste risico. Bedrijven worden meer dan ooit verantwoordelijk gehouden voor de gezondheid van hun werknemers: hun fysieke gezondheid natuurlijk, maar ook hun sociale en mentale gezondheid.

 

5. De productiviteit op afstand daalt.

Hoewel de prestaties van thuiswerkende werknemers hoog blijven, met 43% die zegt thuis productiever te zijn dan op kantoor, is dit gedaald sinds de eerste lock-down, toen 52% van de werknemers zei thuis productiever te zijn.

6. Werknemers hebben hogere verwachtingen van hun bedrijf.

Hoewel werknemers zeggen dat ze terug willen naar kantoor om zich opnieuw te verenigen met hun werkomgeving, zijn ze ook veel kritischer over hun gebruikelijke werkplek. Slechts 48% is tevreden met hun gebruikelijke werkplek (tegenover 60% in april 2020) en slechts 36% zegt het kantoor te missen (tegenover 46% in april 2020).

7. Werkgevers zullen de werkervaring moeten verbeteren om het enthousiasme om terug te keren naar kantoor te creëren.

Hoe tevredener werknemers zijn met hun kantoor, hoe meer ze het missen. 69% van degenen die zeer tevreden zijn met hun werkomgeving, mist deze zeer, tegenover slechts 5% van degenen die nu niet echt tevreden zijn. Werknemers verwachten van hun werkgevers dat ze hen een kantoor aanbieden dat menselijk is, gericht is op welzijn, groen is, verbonden is met de natuur en uitgerust is met digitale hulpmiddelen.

Ontdek onze diensten in een Post-Covid wereld

Wij zijn er om u te helpen en te begeleiden bij uw (her)intrede, om uw werkplek, uw activa(s) en uw mensen voor te bereiden op het volgende realiteit in een Post-Covid wereld.

Wilt u weten hoe wij uw vastgoedstrategie kunnen ondersteunen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Bernard Keppenne
Head of Tenant Representation
Hélène Hebrant
Director Tenant Representation
Hélène Hebrant
Director Tenant Representation