​Bijna alle marktindicatoren voor industrie en logistiek staan op groen

Industriële markt houdt stand in 2017 – Meer aankopen in logistiek

januari 23, 2018

​BRUSSEL, 23 januari 2018 – JLL, marktleider in verhuur en verkoop van industriële en logistieke ruimten in België, bericht over de marktresultaten 2017.

In 2017 stopte de opnameteller vlak voor de kaap van 1,9 miljoen m². Opgesplitst per marktsegment vertegenwoordigde dit net geen 750.000 m² logistieke en 1,1 miljoen m² semi-industriële ruimten. Het opnamevolume in 2017 is het op één na hoogste van de laatste 10 jaar. Alleen in 2016, dat een recordjaar was met een transactievolume van meer dan 2 miljoen m², werd een hoger opnamevolume geregistreerd. Beide marktsegmenten, logistiek en semi-industrie, performeerden boven zowel hun vijfjarig als hun tienjarig gemiddelde, maar daalden ten opzichte van het topjaar 2016.

Logistiek

JLL heeft in 2017 een totale opname van 760.000 m² logistiek geregistreerd, 13% boven het vijfjarig gemiddelde 2012-2016 en 7% boven het tienjarig gemiddelde. Ten opzichte van 2016 betekent dit een daling van 31%. Er waren minder verhuurtransacties, 39 in totaal tegen 49 in 2016. Ook de gemiddelde grootte van een verhuurtransactie daalde van 11.300 m² in de periode 2012-2016 naar net geen 8.200 m² in 2017. Daarentegen werden 18 directe investeringen door eindgebruikers geregistreerd in 2017, tegen een vijfjarig gemiddelde van 14 per jaar, met een gemiddelde grootte van 24.500 m², hetzij 40% boven het vijfjarig gemiddelde.

De opname in 2017 situeerde zich geografisch op de belangrijkste as Antwerpen-Brussel, waar in 2017 in totaal 191.000 m² werd verkocht en verhuurd in 22 transacties. Daarmee bleef de as nog steeds de belangrijkste logistieke as in België in 2017, ook al betekende dit een daling met 55% op jaarbasis. Het verschil met de tweede as, Antwerpen-Limburg (E313), verkleinde dan ook ten opzichte van 2016 : op deze as werd een opnamevolume van 178.000 m² geregistreerd in 12 transacties. De grootste stijger geografisch gezien was de Waalse as, waar de opname meer dan verdrievoudigde op jaarbasis, naar 121.000 m².

De grootste transacties in 2017 waren overwegend aankopen of realisaties voor eigen gebruik, waaronder Katoen Natie in Antwerpen (100.000 m²), Van Marcke in Kortrijk (83.000 m²) en Jost Logistics in Trilogiport Luik. JLL bemiddelde bij deze laatste zijnde de grootste logistieke transactie van 2017, namelijk de aankoop van de site DL Trilogiport te Luik van 300.000 m² met daarop als eerste fase een turn-key project van 44.000 m².

Semi-industrie

De semi-industriële markt liet een goede prestatie optekenen met een opnamevolume van meer dan 1,1 miljoen m² voor heel België. Meer dan twee derde daarvan, 68% of 753.000 m², werd geregistreerd in de zogenaamde ‘Gouden Driehoek’ Antwerpen-Brussel-Gent tegen 64% in 2016. Bij de grootste verkooptransactie van 2017, de aankoop door Lampré Benelux van de voormalige Arcelor Mittal site (19.400 m²) in Luik trad JLL op als co-makelaar.

In de laatste 12 maanden realiseerde JLL in totaal meer dan 100 transacties wat een semi-industriële en logistieke oppervlakte vertegenwoordigde van bijna 400.000 m² en bevestigt daarmee zijn positie van absolute marktleider.