Nieuwsbericht

JLL publiceert de resultaten van de “Workforce Preferences Barometer 2022”

Werknemers in België en Luxemburg verwachten van hun werkgever meer dan enkel een goed salarispakket

oktober 12, 2022

Pierre-Paul Verelst

Head of Research Belux
+ 32 (0)2 550 25 04

Valina Sempot - vsmc sprl

Head of Marketing & Communication, Research & Data Knowledge Belux
+32 (0)2 550 25 37

Brussel, 12 oktober 2022 - Uit een enquête van JLL bij meer dan 4.300 kantoormedewerkers wereldwijd blijkt dat de twee jaar van experimenteren met telewerken het mogelijk hebben gemaakt om, tussen hoogtepunten en ontgoochelingen door, een punt van evenwicht te bereiken rond het hybride werkmodel, dat is gebaseerd op afwisseling tussen verschillende werkplekken. 60% van de kantoorwerkers verkiest hybride te werken, maar het is geen algemene oplossing en het blijft een kwestie van balanceren om alle werknemers aan boord te krijgen. Voor werkgevers is dit een unieke kans om te luisteren naar de behoeften en wensen van hun werknemers. In het marktonderzoek van JLL wordt vooral gepeild naar de verwachtingen van werknemers in de hybride organisatie en de nieuwe hulpmiddelen die werkgevers ter beschikking kunnen stellen.

Hybride werken is inmiddels volledig ingeburgerd...

Tegenwoordig kunnen vrijwel alle werknemers van de dienstensector die willen telewerken, dat doen. 60% van de ondervraagden wil telewerken en 56% doet dat ook daadwerkelijk. Slechts 4% kan niet telewerken ook al zouden ze dat willen.    

Over de hele wereld wordt hybride werken gezien als een onmisbaar onderdeel van de toekomstige werkorganisatie, maar het kantoor wordt ook erkend als een centraal onderdeel van de nieuwe werkroutine:

 • 69% van de kantoormedewerkers gelooft dat hybride werken in de toekomst cruciaal zal zijn om talenten te behouden,
 • 66% vindt dat werkgevers hybride werken moeten ondersteunen,
 • 60% van alle respondenten wereldwijd gelooft ook dat het kantoor een belangrijke rol zal blijven spelen in hun beroepsleven. In België is de meerderheid het daarmee eens, hoewel het slechts om een nipte meerderheid van 52% gaat.

 

Flore Pradère, Research Director Work Dynamics Global bij JLL, verklaart : « Voor de meeste werknemers is de hybride structuur een nieuwe sociale verwezenlijking waarvan het evenwicht nog onzeker blijft. Werknemers verwachten van hun werkgevers dat zij zich meer inzetten voor de implementering van nieuwe manieren van werken en dat zij hun verantwoordelijkheden opnieuw bekijken om iedereen de voorwaarden te bieden die nodig zijn voor hun welzijn en prestaties. »

Ondersteuning voor het hybride werken: wat de werknemers verwachten en wat de werkgever te bieden heeft

In België is het enthousiasme voor de in gang gezette veranderingen minder groot dan elders in de wereld en is het vertrouwen in de werkgever minder groot:

 • 25% van de Belgen is enthousiast over de nieuwe veranderingen die vandaag in de arbeidswereld plaatsvinden (tegenover 36% wereldwijd),
 • Amper 38% is ervan overtuigd dat hun bedrijf voor hen een goede werkplek is (tegenover 48% wereldwijd),
 •  Maar toch is slechts 12% van plan zijn werkgever het komende jaar te verlaten (tegenover 24% in het algemeen).

 

Als hybride werken een blijvend gegeven is, rijst de vraag welke rol de werkgever speelt bij het ondersteunen van deze nieuwe manier van werken. In deze context heeft de werkgever een unieke kans om te laten zien dat hij echt luistert naar de behoeften en wensen van zijn werknemers.

 

De grootste verschillen tussen wat werknemers verwachten en wat zij op dit moment ondervinden bij telewerken zijn:

 • Technologische voorzieningen: een bijzonder sterke trend in België: 61% van de werknemers verwacht dat hun aankopen inzake telewerken worden terugbetaald. Echter minder dan 3 op de 10 werknemers profiteren hiervan,
 • Financiële steun: 51% zou graag een telewerkbonus ontvangen,
 • Kantoormeubilair: 54% van de Belgen verwacht hulp van hun werkgever.

Werkgevers, ga verder dan alleen maar een telewerkovereenkomst!

Het ondersteunen van hybride werken is een manier voor werkgevers om flexibiliteit en empathie te tonen ten opzichte van hun werknemers. De verwachtingen van werknemers ten aanzien van flexibiliteit zijn echter ingewikkelder dan ze lijken.

Het ideale kantoor: zeer centraal in het hart van de stad en duurzaam

Toegankelijke, aangename en duurzame werkplekken behoren tot de verwachtingen van werknemers.

 •  76% van de Belgen zijn voorstander van duurzaam ontworpen kantoren die rekening houden met de natuur, afvalverwerking bevorderen en energie-efficiënt zijn. Dit is iets minder dan de 80% die wereldwijd wordt geregistreerd,
 • 58% vindt kantoren op zeer centrale locaties in het hart van steden aantrekkelijk.
 • De mogelijkheid hebben om in satellietkantoren of co-working spaces dicht bij huis te werken.

Pierre-Paul Verelst, Head of Research JLL BeLux, bevestigt : « Dit is een vrij sterke boodschap - en tevens de essentie van hybride werken! - die bevestigt wat we al enkele jaren zien in de beslissingen van werkgevers op het gebied van vastgoed. De tijd verdelen tussen werken in kantoren die hyperbereikbaar zijn met het openbaar vervoer, coworkingcentra en thuis is het nieuwe normaal.»

De kwaliteit van het beroepsleven: meer dan ooit de kern van de werkgeversbelofte

In een veranderende arbeidswereld, waarin werknemers hun levensstijl en werk opnieuw moeten evalueren, veranderen de prioriteiten. Zo bevestigt de JLL-studie dat bijna een kwart van de werknemers overweegt om hun werkgever binnen het jaar te verlaten wegens problemen met de levenskwaliteit op het werk.

In België zijn de prioriteiten van de werknemers in hun werk in volgorde van belangrijkheid:

 • gezondheid en welzijn (75%),
 • levenskwaliteit en evenwicht tussen werk en privéleven (62%),
 • een comfortabel salaris (44%),
 • betekenisvol werk hebben (32%).

Tegelijkertijd is het gevoel van empowerment in België lager dan elders (28% tegen 39% wereldwijd). Dit is waarschijnlijk te wijten aan de huidige managementcultuur waarin leidinggevenden nog steeds moeite hebben om te leiden in een hybride omgeving en werknemers te beoordelen op het al dan niet behalen van hun doelstellingen.

 

Besluit:

Flore Pradère concludeert : « Sinds het begin van de crisis hebben de 16.000 door ons ondervraagde werknemers in de dienstensector laten zien dat levenskwaliteit hun topprioriteit blijft. Werkgevers moeten hun managementcultuur onder de loep nemen en andere accenten leggen in hun werkorganisatie. Maar dit streven beperkt zich niet tot het aanbieden van een wekelijks quotum van werkdagen op afstand aan de werknemers. Het nodigt werkgevers uit om hun verantwoordelijkheid te heroverwegen om een meer rechtvaardige werkomgeving op te bouwen, die alle werkstijlen - op afstand en ter plaatse - ondersteunt en ervoor zorgt dat niemand zich buitengesloten voelt. Dit is een unieke kans om de werkgeversbelofte opnieuw uit te vinden! ».

Pierre-Paul Verelst vult aan: "In de strijd om talent, of het nu gaat om het aantrekken of het behouden ervan, worden Belgische werkgevers opgeroepen om meer te investeren in het welzijn van hun werknemers en zich niet langer alleen te richten op het salarispakket. Meer dan elders schreeuwt deze vraag om aandacht en moet de traditionele aanpak van het management in België op een bredere manier dan nu het geval is worden heroverwogen. Er moet ook rekening worden gehouden met de vastgoedaspecten, met een ontwerp dat de menselijke en maatschappelijke waarden van het bedrijf weerspiegelt.


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $19.4 billion, operations in over 80 countries and a global workforce of more than 102,000 as of June 30, 2022. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.