Bernard Keppenne

Head of Tenant Representation

Bernard is Head of Tenant Representation Departement bij JLL. 

Bernard is sinds 1999 werkzaam als huurdersvertegenwoordiger voor JLL. Hij leidde de belangrijkste transacties die werden uitgevoerd voor de rekening van huurders op de Brusselse markt.

Bernard treedt op namens huurders met vastgoeduitdagingen, adviseert huurders over vastgoedstrategieën en implementeert vastgoedstrategieën. Typische instructies uitgevoerd door Bernard omvatten: huurcontracten heronderhandelen, onderhandelingen inzake de aankoop en verkoop van gebouwen, ter beschikking stellingen en hergroeperen van verschillende sites. Bernard adviseert gebruikers bij de aankoop-, heronderhandeling- en / ter beschikkingstelling of inhuur name.