Duurzaamheidsambitie

De financiële, sociale en milieu-uitdagingen van de wereld vragen om een gedurfder antwoord van bedrijven over de hele wereld. Daarom zetten we ons in voor nieuwe manieren van samenwerking met onze stakeholders om onze gezamenlijke ambities voor een duurzame toekomst te verwezenlijken.
Van het bedienen van onze klanten en het betrekken van onze mensen, tot het respecteren van natuurlijke hulpbronnen op onze werkplekken en het opbouwen van gemeenschapsrelaties, we zijn gericht op wat goed is voor het bedrijfsleven en voor een duurzame toekomst. Deze progressieve aanpak leidt tot verantwoorde investeringsbeslissingen met gezondere, veiligere, meer betrokken mensen en meer waarde voor al onze stakeholders, zodat we overal waar we kunnen, bouwen aan een betere toekomst .

Bouwen aan een betere
toekomst

Wij willen van JLL een toonaangevende en duurzame professionele dienstverlener maken door ruimtes, gebouwen en steden te creëren waar mensen kunnen openbloien.

Onze
duurzaamheidsstrategie

In 2012 was JLL een van de eerste bedrijven in zijn sector die publieke duurzaamheidsdoelstellingen aankondigde. Na het behalen van deze doelstellingen binnen de gestelde termijn van vijf jaar kondigde wij in juni 2018 een nieuwe leiderschapsambitie op het gebied van duurzaamheid aan. Met een horizon van dertig jaar hebben wij ons ertoe verbonden om tegen 2019 een op wetenschap gebaseerde doelstelling vast te stellen en hebben we doelstellingen voor elk van de vier pijlers van Building a better tomorrow geïntroduceerd.
Gerichte training geven aan medewerkers van de belangrijkste bedrijfsonderdelen en de basisprincipes van duurzaamheid opnemen in JLL's indiensttredingsprocedure in 2020.
De inzet van onze acht grootste landelijke organisaties om het evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen in de leidende posities te verbeteren voor 2021.
Het identificeren van uitdagingen en het bieden van gerichte oplossingen voor het verloop en de ontwikkelingen van werknemers. 
  • Vermindering van de gebouwgebonden broeikasgasemissies per medewerker van het hoofdkantoor met 2% per jaar van 2017 tot 2019.
  • Vermindering van het energieverbruik per medewerker van het kantoorgebouw met 2% per jaar van 2017 tot 2019.
  • Stel een wetenschappelijk gefundeerde doelstelling vast voor JLL's wereldwijde Scope 1 en 2 emissies, en een bijbehorende Scope 3 doelstelling.
  • 100% van de kantoorruimte van JLL groter dan 1000 m2 beschikt tegen 2030 over een duurzaamheidscertificering.
  • Gebaseerd op de gemiddelde verzuimfrequentie van de werknemers in de twee voorgaande prestatieperiodes, een daling behalen van 10% in 2020. Stimuleren van een snelle melding van incidenten en ervoor zorgen dat werknemers in alle bedrijfskantoren worden geraadpleegd over gezondheid en veiligheid.
  • Een wereldwijd raamwerk voor duurzame aanbestedingen, dat tegen 2020 wereldwijd moet zijn goedgekeurd.
Verhoog de tijd die onze medewerkers jaar na jaar aan vrijwilligerswerk besteden, met als doel om in 2020 15.000 dagen te bereiken. 

Duurzaamheid

Ontdek de belangrijkste duurzaamheidstrends voor Real Estate en wat we allemaal kunnen doen om morgen een betere toekomst te bouwen.
Volg ons

Blijf in contact via social media