Onderzoek

5 grote trends voor kantoorgebruikers in 2020

De bedrijfswereld moet zich telkens opnieuw uitvinden en de behoefte aan ruimte schommelt afhankelijk van de projecten. Flexibiliteit wordt dus een doorslaggevend criterium.

Pierre-Paul Verelst, Head of research bij JLL Belux

Om talenten aan te trekken en te binden aan hun bedrijf, moeten werkgevers rekening houden met hun welzijn op het werk. Van ‘Human Experience’ tot kantoren die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer: dit zijn de 5 grote trends die in 2020 hun stempel zullen drukken op de Belgische kantorensector.

Hebben we het over de herschikking van commercieel vastgoed, dan is ‘client experience’ een veelgehoorde term in een wereld waar consumeren vooral digitaal verloopt. Bij kantorenvastgoed is het ‘experience’ concept nog veel minder wijdverspreid. Volgens een recente enquête van JLL in het Verenigd Koninkrijk wil 37 % van de werknemers niet de hele dag aan een bureau te zitten, 40% wil terechtkunnen in ruimten waar ze weer energie opdoen, en 47% zoekt een rustige plek, waar ze zich kunnen concentreren.

Werkgevers hebben te weinig getalenteerde medewerkers om hun doelstellingen te realiseren. Om die profielen toch aan te trekken en te binden aan hun bedrijf, moeten ze dan ook specifieke strategieën ontwikkelen. Vastgoedprofessionals zoals Tetris, een dochter van JLL, kunnen hen daarbij helpen. Zij richten werkplekken in waar productiviteit en welzijn hand in hand gaan.

Iedere werkgever die beseft dat zijn werknemers zijn belangrijkste bedrijfskapitaal zijn, zou deze aanpak moeten overwegen. JLL noemt dit ‘Human Experience’.

Flexibiliteit

Operatoren van coworking spaces kennen een indrukwekkende en soms zelfs overmatige groei. Kijk maar naar WeWork, dat met zijn financiële problemen de krantenkoppen haalt. Maar dat betekent zeker niet dat het ‘flex’ businessmodel op de helling staat.

De bedrijfswereld maakt grote omwentelingen mee en ziet zich gedwongen om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden en te innoveren. Het resultaat is dat de behoefte aan ruimte groeit of afneemt afhankelijk van de projecten en businesskansen. Naast een pool ‘vaste’ werknemers die zich bezighouden met recurrente activiteiten, heb je ook een aantal interne of externe ‘flexibele’ werknemers, die geen eigen werkplek hebben en gerichte projecten van beperkte duur uitvoeren.

Een interessante vastgoedstrategie bestaat erin om de ‘vaste’ bezetting via een traditionele huurovereenkomst tot een minimum te beperken, en de tijdelijke behoeften met ‘flexibele’ ruimten in te vullen via een servicecontract, aangeboden door de eigenaar van het gebouw of door een coworking-operator.

Comfort en diensten

Naast flexibiliteit zijn gebruikers in hun gebouw ook op zoek naar meer comfort via diverse diensten in hun gebouw om het comfort te verbeteren. Dat gaat van de traditionele cafetaria en conciërgediensten tot yogasessies. Werknemers kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van boxen waar koerierdiensten internetbestellingen kunnen deponeren (Amazon, voedingsproducten, enz.). De mogelijkheden zijn legio, maar dit type van service kan wel enkel rendabel zijn met een zekere kritieke massa van werknemers.

Optimalisering

Door de verwachte economische vertraging zijn bedrijven voorzichtiger. Ze moeten een evenwicht vinden tussen beperkte budgetten en de noodzaak om over kwaliteitsvolle werkruimten te beschikken, waarmee ze de nodige getalenteerde medewerkers kunnen aantrekken en aan zich binden.

Kostenoptimalisatie is een tendens die bedrijven al lang kopzorgen oplevert. Voor bedrijven die in de hoofdstad gevestigd zijn, kan dat betekenen dat ze verhuizen naar goedkopere kantorenwijken zoals de Brusselse rand of onderhandelen over lagere huurprijzen. Voorts kunnen wijzigingen in het aandeelhouderschap of fusies en overnames leiden tot een groepering van medewerkers. In dat geval moet de vastgoedconsulent een oplossing vinden die rekening houdt met de verblijfplaats van de werknemers van de betrokken entiteiten, en een unieke ‘compromislocatie’ voorstellen. Dit soort beslissingen wordt ondersteund door digitale tools die gebruikmaken van de gegevens van de HR-afdelingen van de betreffende bedrijven.

Bereikbaarheid

Een andere belangrijke trend is dat gebruikers kantoren willen die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Vooral dan in Brussel en Antwerpen die met heel wat fileleed te kampen hebben. Een van de meest genoemde criteria zijn kantoren op maximaal 10 minuten stappen van een trein- of metrostation, wat overeenkomt met iets meer dan 1 km. Nieuwe projecten die aan dit criterium beantwoorden, zijn een groot succes. Omdat het aanbod vrij beperkt is, kan dat de huurprijzen wel doen stijgen.