Onderzoek

Bespaar door uw vastgoedstrategie te optimaliseren

‘Nog te veel Belgische bedrijven zien ons uitsluitend als ‘broker’. Nochtans maken advies en begeleiding van ondernemingen een essentieel deel uit van ons DNA.’

Bernard Sergeant, Head of Corporate Solutions & Business Development bij JLL

Strategische beslissingen zijn steeds meer bepalend voor de toekomst van een onderneming. Bovendien verandert de economische omgeving voortdurend en zijn flexibiliteit en proactiviteit een must. Daarom moeten ondernemingen hun vastgoedsituatie aanpassen aan de realiteit van hun economisch model. ‘Wij analyseren de behoeften van onze klanten over de departementen heen, ongeacht de grootte van hun vermogen en of ze huren, dan wel eigenaar zijn’, zegt Bernard Sergeant, Head of Corporate Solutions & Business Development bij JLL.

Doen bedrijven die fuseren er goed aan om te centraliseren, of werken ze beter met satellietkantoren? Hoeveel oppervlakte heeft een kantoor nodig, dat wil verhuizen naar een beter gelegen locatie? Liggen uw vastgoedkosten boven of onder de gemiddelden in de sector en de marktpraktijken? Is de inrichting van uw lokalen aantrekkelijk genoeg om nieuw talent te verleiden en uw team te motiveren? Hoeveel zou de verhuizing van uw bedrijf volgens u kosten?

Dat zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die een commerciële vastgoedmakelaar van de nieuwste generatie krijgt. Dankzij gepersonaliseerde begeleiding biedt hij daarop concrete antwoorden die zijn aangepast aan de wensen van de klant en die leiden tot efficiënte en proactieve beslissingen. JLL kan zich beroepen op de ervaring van een team van professionals dat al ruim twintig jaar actief is in bedrijfsvastgoed. Die experts zijn onderlegd in het bepalen van de waarde van vastgoed, en bezitten ook een zeer uitgebreide technische en financiële kennis. 

Nieuwe digitale tool

‘Onze digitale analysetools en onze expertise passen zich voortdurend aan aan de noden van onze klanten’, zegt Bernard Sergeant, Head of Corporate Solutions & Business Development bij JLL. ‘Wij helpen hen bij de waardebepaling van een gebouw of bieden diensten aan rond budgettair beheer. Daardoor doen we hun wensen en ideeën over vastgoed aansluiten op hun budgettaire mogelijkheden en helpen we met veranderingsmanagement en Tenant Representation. Daarbij brengen we de huurderskant van commerciële vastgoedtransacties in kaart via bijvoorbeeld een gebouwonderzoek en gepland onderhoud, met fiscaliteit, enzovoort.’

JLL ontwikkelt zijn eigen digitale tools. Commuter bijvoorbeeld is een toepassing die de impact berekent van de verhuizing van een bedrijf op de verplaatsingen van de werknemers. ‘Wij berekenen in welke mate de reistijd van de medewerkers stijgt of daalt door de verhuizing, zowel voor medewerkers die gebruik maken van het openbaar vervoer als voor automobilisten’, zegt Bernard Sergeant. ‘De app houdt ook rekening met files. Op die manier kan de onderneming exact berekenen hoeveel tijd ze wint of verliest met de verhuizing.’ In de huidige war for talent is een kortere reistijd een grote motivator voor het personeel. En de reistijd bepaalt mee de meest optimale keuze voor de ligging van een bedrijf.

Nochtans vergissen bedrijven en hun medewerkers zich soms bij de inschatting van die reistijd, waarschuwt Bernard Sergeant. ‘Als je via een enquête vraagt hoe lang iemand per dag aan zijn bureau zit, krijg je meestal een vertekend beeld. Mensen schatten dat bijvoorbeeld in als 70 procent tijdens een werkdag.’

Als JLL de bezettingsgraad van bureaus dan enkele weken of maanden analyseert, komen er heel andere resultaten naar boven. ‘In plaats van nattevingerwerk krijgen bedrijven via onze gedetailleerde analyses een waarheidsgetrouw beeld van de bezettingsgraad van hun gebouwen.’Win-wincoaching: besparingen als gevolg

Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf zijn vastgoedstrategie wil herzien. De meest gehoorde zijn: waarde creëren met bestaande middelen en een werkomgeving voorzien die de medewerking en de efficiëntie verhoogt, vastgoedkosten beperken, opportuniteiten op de markt gebruiken, een gebouw of een vastgoedportefeuille onderzoeken, liquiditeiten genereren, vanuit België vastgoedprojecten in het buitenland coördineren, een sleutel-op-de-deurproject met succes realiseren.

‘Als vastgoedconsultant kunnen wij onze klanten helpen bij de volledige problematiek en oplossingen bieden voor hun noden en ideeën’, besluit Bernard Sergeant. ‘Op basis van onze expertise nemen we onzekerheden weg, brengen we risico’s en opportuniteiten in kaart, ontwikkelen we strategieën en zetten we projecten om in concrete vastgoedoplossingen. Inclusief de inrichting, tot sleutel-op-de-deuroplossingen toe. Kortom, we bieden een totaalservice.’