Mensen

‘Investeringsvastgoed blijft ook de komende jaren een topper'

'In eerste instantie zie je wereldwijd een trend naar verstedelijking. Het economische belang van steden of grote verstedelijkte zones neemt elk jaar toe. Daarnaast zijn er enkele demografische evoluties die een positieve impact hebben op de sector, denk aan de vergrijzing of de trend naar kleinere gezinnen. En uiteraard hebben ook de digitalisering en duurzaamheid in al hun aspecten een blijvende impact.'

Jean-Philip Vroninks, CEO JLL Belux

‘Een grand-crujaar voor de vastgoedsector in ons land.’ Jean-Philip Vroninks blikt tevreden terug op 2019. De CEO van JLL België-Luxemburg toont zich ook bijzonder optimistisch voor de toekomst. De grote maatschappelijke trends geven investeringsvastgoed de volgende jaren de wind in de zeilen.

 

Als het over institutionele investeringen in vastgoed gaat, mogen we 2019 beschouwen als het tweede beste jaar ooit in ons land. Maakt u dit even concreet?

Jean-Philip Vroninks: ‘Het totale investeringsbedrag komt uit op iets meer dan 4,8 miljard euro. Daarbij gaat het over transacties in kantoor- en winkelvastgoed, logistiek en de zogenoemde alternatives, de snelgroeiende markt van grote residentiële vastgoedprojecten als zorgvastgoed of studentenbehuizing.’

 

Hoe verklaart u die enorme honger naar investeringsvastgoed?

Vroninks: ‘Die kan je best samenvatten onder de noemer the search for yield. Institutionele investeerders als pensioen- of verzekeringsfondsen zoeken naar een mooi rendement. Obligaties brengen weinig of niets meer op, aandelen zijn veel risicovoller. Daarnaast wordt kapitaal steeds internationaler en globaler. Het aantal zogenoemde cross-border investeringen neemt wereldwijd een hoge vlucht. In ons land mag je de helft van alle vastgoedinvesteringen in 2019 op het conto van internationale fondsen te schrijven.’

 

Waren er segmenten die er in 2019 uitsprongen en extra goed presteerden?

Vroninks: ‘Vooral de kantoren deden het bijzonder goed. Ook logistiek vastgoed bleef op niveau presteren. Retail was dan weer een stuk minder in trek. Dat heeft vooral te maken met de sterke dalende vraag naar investeringen in nieuwe grote winkelcentra. Omdat het hierbij telkens om behoorlijk  grote investeringen gaat, mag je de impact niet onderschatten.’

 

Presteert de kantorenmarkt zo goed omdat de druk van de gebruikers toeneemt?

Vroninks: ‘Inderdaad. Ons Belgisch kantorenpark is sowieso verouderd en aan vervanging toe. Maar het is natuurlijk vooral de vraag van de gebruikers die investeerders echt kan triggeren. We merken dat de aanwakkerende war on talent en het innovatieve hr-beleid – the new way of working - van heel wat bedrijven een positieve impact hebben op die kantorenmarkt.

 

Bedrijven tonen zich bereid te investeren in de inrichting van hun vastgoed, of ze kijken uit naar nieuwe kantoren op goed bereikbare locaties. Als serviceprovider begeleiden wij onze klanten in heel dat traject: van de meest geschikte ligging tot de juiste sfeer in de kantoren. En uiteraard speelt ook het duurzaamheidsaspect hierin een almaar grotere rol.’

 

Welke nieuwe trends ziet u voor 2020?

Vroninks: ‘Wij zijn al enige tijd actief in het residentiële vastgoed, maar dan eerder in een B2B-context. Daarmee bedoel ik dat er zich in dat residentiële segment stilaan ook een heel interessante markt ontwikkelt voor institutionele investeerders. Vroeger mikten zij voornamelijk op kantoren, winkels en logistiek vastgoed.

 

Vandaag stellen we bij hen ook meer belangstelling vast voor sommige types van residentieel vastgoed: van co-housing-projecten over studentenkoten tot allerlei vormen van vastgoed op maat van senioren. Dat noemen we the alternatives. Onder meer de strengere wetgeving en normering spelen daarin een belangrijke rol, en in al die sectoren zie je een sterke professionalisering. Die markt gaat zich de komende jaren sterk ontwikkelen en wordt ongetwijfeld een belangrijke groeimarkt.’

 

En wat met de klassieke markten?

Vroninks: ‘De kantoormarkt is volop in beweging en zal het ook in 2020 zeer goed blijven doen. Het logistiek vastgoed presteert al enkele jaren op een constant niveau, maar daar zie ik nog wat extra potentieel. We hebben vooral te kampen met een gebrek aan aanbod. En daarin spelen soms ook een gebrek aan politieke durf en visie een rol. Logistiek is natuurlijk ook nauw gelinkt aan de hele mobiliteitsproblematiek, waardoor nieuwe investeringen niet altijd evident zijn.’

 

‘De retail zit in de hoek waar de klappen vallen – vooral door de disruptieve impact van de digitalisering - maar persoonlijk zie ik het op langere termijn niet zo negatief in voor dat segment. In eerste instantie omdat het huidige e-commercemodel op termijn niet houdbaar is. En ook omdat consumenten almaar meer op zoek gaan naar unieke winkelervaringen. Daar ligt een groeimarkt voor innovatieve winkelconcepten. Daarin kunnen onder meer stadsbesturen een beslissende rol spelen. Bijvoorbeeld door in te zetten op moderne en aantrekkelijke kernwinkelgebieden.’

 

Investeringsvastgoed blijft ook de komende jaren sterk in trek?

Vroninks: ‘Daarvan ben ik rotsvast overtuigd. Om meerdere redenen. In eerste instantie zie je wereldwijd een trend naar verstedelijking. Het economische belang van steden of grote verstedelijkte zones neemt elk jaar toe. Daarnaast zijn er enkele demografische evoluties die een positieve impact hebben op de sector, denk aan de vergrijzing of de trend naar kleinere gezinnen. En uiteraard hebben ook de digitalisering en duurzaamheid in al hun aspecten een blijvende impact. Deze vier trends fungeren als een belangrijke trigger voor de hele sector.’