Onderzoek

Woont u binnenkort in een slimme woning?

‘Als mensen beseffen dat slimme toestellen in hun woning en hun dagelijkse leven mogelijkheden bieden om tijd en geld te winnen, zal hun terughoudendheid wegvallen.’

Nick Whitten, Directeur Research bij JLL Groot-Brittannië

De markt van de technologieën voor slimme woningen belooft de komende jaren spectaculair te groeien. Bij ons staat dit nog in zijn kinderschoenen, maar de troeven qua kosten en comfort zullen het grote publiek heel binnenkort over de streep trekken.

In veel gevallen zijn het nog altijd de eigenaars zelf die slimme modules plaatsen in hun eigen woning, maar ontwikkelaars liggen op de loer. De komende jaren maakt een slimme koelkast - die bijvoorbeeld weet dat uw melk bijna op is - ongetwijfeld deel uit van het aanbod nieuwe woningen. Volgens onderzoek van de firma Orbis zou de markt van technologieën voor slimme woningen binnen dit en vijf jaar wereldwijd moeten groeien van 35,7 tot 150,6 miljard dollar.

In Duitsland, waar consultingbureau Arthur D. Little en de vereniging van de internetsector Eco de markt voor slimme gebouwen analyseren, zal deze technologie tegen 2022 met 4,89 miljard dollar groeien. Slimme gebouwen zitten in de lift dankzij de vele start-ups, maar worden nog maar weinig geïntegreerd in nieuwe vastgoedprojecten.

‘Tot nog toe werd de smart building-technologie beschouwd als een luxe en niet als een must’, aldus Thomas Zabel, Head of Residential Development bij JLL. ‘Omdat het de huidige markt niet ontbreekt aan kopers, voelden ontwikkelaars niet de noodzaak om dit nieuwe instrument in te voeren.’ Volgens hem zou de opmars van de sector van de slimme woning gelijke tred kunnen houden met die van de residentiële bouwpromotoren, die meestal op de middellange termijn denken.

Exponentiële groei

Het aantal slimme elektrische huishoudtoestellen in huis zal toenemen door gadgets te gebruiken in bestaande woningen ofwel door nieuwe vastgoedprojecten die deze technologie integreren vanaf de ontwerpfase. Dat online retailers zich op de woningbouwmarkt in de Verenigde Staten storten en huizen bijna aan de lopende band afleveren, effent het pad voor het inbouwen van een slimmere technologie op het vlak van connectiviteit.

Stijgt het aantal nieuwe woningen dat wordt opgetrokken met moderne bouwmethoden - en volgens een gestandaardiseerde productieconfiguratie -, dan wordt het makkelijker om slimme technologieën te integreren in woningen.

Voorts vestigen steeds meer mensen zich in de stad in almaar kleinere woningen. Deze krappe ruimte geeft de sector een nieuw elan. Volgens Nick Whitten, directeur Research bij JLL in Groot-Brittannië, kan televisiekijken op een raam futuristisch lijken, maar door de steeds kleinere muuroppervlakte in woningen leent de smart building-technologie zich perfect tot een slimmer gebruik van de beschikbare ruimte voor ontspanningssystemen.

Tel daarbij nog de voordelen inzake kosten en comfort. Al heel veel mensen gebruiken apps om hun centrale verwarming of airconditioning te bedienen als ze niet thuis zijn. ‘Onze uitstoot verlagen is noodzakelijk om de klimaatverandering tegen te gaan’, geeft Nick Whitten aan. ‘Ons energieverbruik beter beheren, kan dus alleen maar een goede zaak zijn.’

Uitdagingen

Willen we dat gezinnen kiezen voor slimme technologieën, dan moeten de netwerkverbindingen veel verbeteren. Dat zal enorme infrastructuurkosten meebrengen. ‘Neem nu iemand die aan de rand van de stad woont en vastzit in een tunnel of in een stadsdeel met een zwakke netwerkverbinding’, geeft Nick Whitten als voorbeeld. ‘Dat beperkt zijn mogelijkheden om zijn woning vanop afstand te beheren, zowel om de verwarming aan te zetten, het licht aan te steken als om de oven op te warmen. In zekere zin doet het er weinig toe hoe ‘slim’ de technologie is: als je ze niet kunt gebruiken is, dient ze nergens toe.’

Er komt een tijd dat verwarmingsapps detecteren wanneer een gebruiker bijna thuis is, zodat die zelf niets meer hoeft te doen. Maar op dit moment staat de smart building-technologie nog in haar kinderschoenen: ‘Als mensen beseffen dat slimme toestellen in hun woning en hun dagelijkse leven mogelijkheden bieden om tijd en geld te winnen, zal hun terughoudendheid rond het gebruik van nieuwe technologieën thuis wegvallen’, besluit Nick Whitten.